Skip to content

Tina dagen, leuk voor de meiden! Maar zijn er ook grenzen?

7 oktober 20132 minute read

Wassenaar – Evenementen in ons dorp, gezellig voor deelnemers en bezoekers en goed voor de middenstand. Zijn er ook ‘bijwerkingen’? Wis en waarachtig: teveel overlast door ernstige verkeershinder. “25.000 meisjes naar Tinadag” wordt trots vermeld. Het begon ooit overzichtelijk met ca 7500 tina-meisjes en groeide uit tot een commerciële happening waardoor gedurende twee dagen de doorgaande wegen in Wassenaar uren lang gestremd worden. Het centrum niet bereikbaar Winkeliers lijden economische schade. De Tina gezinnen kwamen echt niet om te winkelen in de Langstraat.

Na stevig aandringen door WatWassenaarWil bij de wethouder gaat het nu soms wat beter. Dan wordt soms vooraf bedacht welke maatregelen kunnen worden getroffen. Wat tot nu toe niet gebeurt is grenzen stellen aan de toestroom van bezoekers. Ik hoor de kritiek al op zo’n gedachte: “dan worden onze economische belangen geschaad”. Dat getuigt van weinig gevoel voor schadelijke effecten die ten laste komen van de gemeenschap. Wat dacht u van de economische schade voor de winkelbedrijven. Die zijn bij grote evenementen niet bereikbaar voor alle Wassenaarders die niet op loopafstand wonen en ook niet voor winkelend publiek uit omliggende gemeenten.

Dat is onacceptabel. Hier heeft de politiek een taak. Het wordt tijd dat ook de VVD gaat inzien dat eenzijdige liberale voorkeuren onvermijdelijk tot veelzijdige schade leiden.. Met 25.000 Tinameisjes zijn zelfs op zich goede maatregelen ontoereikend.

Het wordt tijd dat de raad zich serieus buigt over deze problemen en daarover in debat treedt met het college. WatWassenaarWil zal het voortouw nemen. Daarbij ook serieus onderzoeken hoe een maximum gesteld kan worden aan bezoekersaantallen. De zogenaamde vrijheid-blijheid lijkt leuk maar heeft geen oog voor schadelijke “bijwerkingen”. Ondernemen steunen wij van harte, maar het mag niet leiden tot ontwrichting.

Boet Derks, WatWassenaarWil

Tags

WassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top