Skip to content

Grote crisisoefening in Zuid-Holland

24 oktober 20133 minute read

Wassenaar – Van 28 oktober tot en met 8 november (week 44 en 45) organiseren de vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s (Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) samen met eenheden van Defensie, de waterschappen c.q. hoogheemraadschappen in Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland, een grote crisisoefening met de naam Samen Sterker!

De vier veiligheidsregio’s hebben in 2011 een convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over samenwerking en onderlinge steun bij grote crises. Een belangrijke afspraak in het convenant is het oefenen van de samenwerking bij een grote crisis of ramp.

Gedurende twee weken wordt in de hele provincie een groot aantal oefeningen gehouden in het kader van het convenant en van de civiel-militaire samenwerking. In de eerste week ligt de nadruk op de samenwerking van de verschillende delen van de crisisorganisatie van de vier veiligheidsregio’s beoefend. De tweede week worden operationele oefeningen in vier veiligheidsregio’s georganiseerd waarbij die in Hollands Midden en Haaglanden het meest zichtbaar zijn voor het publiek. Bij deze oefeningen wordt gebruikgemaakt van militaire bijstand in verschillende vormen.

Samen Sterker!
Het is de eerste keer dat in Zuid-Holland een dergelijke grote oefening plaatsvindt tussen de vier veiligheidsregio’s. In deze oefening werken verschillende partners op het gebied van openbare orde en veiligheid samen om een crisissituatie te bestrijden. Deze oefening is bedoeld om procedures op elkaar af te stemmen en te ervaren hoe de verschillende organisaties elkaar aanvullen, zodat tijdens een echte crisis adequaat kan worden opgetreden.

Een crisis stopt niet aan de grenzen van een gemeente of veiligheidsregio, daarom is het belangrijk om het afstemmen tussen de verschillende regio’s en de coördinatie van het regiogrens overschrijdend optreden te oefenen. Naast de samenwerking tussen de vier veiligheidsregio’s wordt ook de civiel-militaire samenwerking geoefend. Naast Defensie en Politie verlenen ook het Nederlandse Rode Kruis, Stichting DARES (hulpdienst voor noodcommunicatie), Reddingsbrigade Nederland, Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschappen/waterschappen en een aantal ziekenhuizen hun medewerking aan Samen Sterker!

De oefening
Voor de oefening is een complex scenario ontworpen: zeer slecht weer en hoog water in combinatie met een groot evenement in Den Haag.

In de oefenweken wordt de samenwerking tussen de vier veiligheidsregio´s beoefend van lokale operationele eenheden op straat tot op beleidsniveau.

Week 44
In de eerste week – van 28 oktober tot en met 1 november – bouwt de oefening zich op van regionaal operationeel niveau, naar interregionaal operationeel niveau tot uiteindelijk interregionaal beleidsteam niveau. Maandag 28 oktober wordt gestart met de Regionaal Operationele Teams (ROT) van de vier veiligheidsregio´s. Zij moeten een vergadering van het Interregionaal Operationeel Team op dinsdag 29 oktober voorbereiden. Het Interregionaal Operationeel Team op dinsdag buigt zich over een advies voor de bestuurlijke vragen die zich voordoen in een dergelijk scenario. Op woensdagmiddag 30 oktober komen de vier voorzitters van de betrokken veiligheidsregio´s bij elkaar om besluiten te nemen over de bestuurlijke vragen en dilemma´s te bespreken die zich voordoen in een dergelijk scenario. De voorzitters van de vier veiligheidsregio´s zijn: de heer J.J. van Aartsen (Veiligheidsregio Haaglanden), de heer H.J.J. Lenferink (Veiligheidsregio Hollands Midden), de heer A. Aboutaleb (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) en de heer K. Tigelaar (plv. voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid). Naast de voorzitters van de vier veiligheidsregio’s nemen ook de Hoofd Officier van Justitie, de Regionaal Militair Commandant-West en een vertegenwoordiging namens de inliggende Waterschappen en namens de Commissaris van de Koning, als adviseurs deel aan de bestuurlijke bijenkomst.

Week 45
In de vier veiligheidsregio’s worden in week 45 een groot aantal operationele oefeningen gehouden die voor het publiek zichtbaar zijn.

Tags

HaaglandenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top