Skip to content

Meervoudige Religieuze Identiteit: religie over grenzen heen

30 oktober 201339 second read

Wassenaar – Zondag 10 november spreekt de theoloog Harm Knoop tijdens een bezinningssamenkomst over meervoudige religieuze identiteit. Veel mensen ervaren zichzelf niet (meer) als behorend bij één religie of levensbeschouwing, ze voelen zich deel van de mensheid met haar universele menselijke thema’s.

Als u hun vraagt: “Ben je christen?”, zeggen ze wellicht: “Ja, en hindoe en humanist en soefi en boeddhist”. Dat alles tegelijk en in één adem. Een aansprekend voorbeeld hiervan was Raimon Pannikar, Indiër en Spanjaard, hindoe, christen en boeddhist, filosoof en mysticus, wetenschapper en priester. Geïnspireerd door zo’n ‘grensoverschrijder’ is er niet veel voor nodig om op zoek te gaan naar de eigen meervoudige religieuze identiteit.

De bezinningssamenkomst vindt plaats in het gebouw van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB aan de Lange Kerkdam 46 in Wassenaar, aanvang: 10.30 uur, toegang vrij.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top