Skip to content

Begroting 2014, WatWassenaarWil bespaart kosten

6 november 20132 minute read

Wassenaar – Tijdens de behandeling van de begroting 2014 door de gemeenteraad zijn voorstellen van WatWasenaarWil aangenomen waarmee de uitgaven van de gemeente worden beperkt. Zo zal er geen geld worden besteedt aan het opstellen van een verkeersplan. Eerst zien of zo’n plan echt nodig is.

Ook ons voorstel om geen extra ambtelijke capaciteit in te zetten voor cultuur werd aangenomen. Voor luxe extra’s is geen ruimte. Een kostbare versnelling bij het vernieuwen van bestemmingsplannen werd op initiatief van WatWassenaarWil getemperd.

Tijdens de raadsvergadering, die in een zeer goede en constructieve sfeer verliep, werd tevens een voorstel om de leges bouwaanvragen met 20% te verhogen uitgesteld. Die verhoging paste in het streven naar kostendekkendheid. Op zich is dat prima, maar de rekening werd te gemakkelijk bij de burger gelegd.

WatWasenaarWil eist dat eerst duidelijk moet zijn wat aan kosten kan worden bespaard in de werkorganisatie. Bovendien had het college zich niet aan de opdracht gehouden de tarieven met maximaal het inflatiepercentage te verhogen. Omdat de fractie de sterke indruk heeft dat Wassenaar via de gemeenschappelijke werkorganisatie indirect bezig is Voorschoten te subsidiëren werden onder druk van WatWassenaarWil afspraken gemaakt om te komen tot een betere financiële verrekening. Al met al kijkt de fractie terug op een voor zowel de Wassenaarder als raad en college succesvolle begrotingsbehandeling.

Henk de Vries
fractievoorzitter WWW

Tags

BegrotingWassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top