Skip to content

PvdA wil lokale economie en werkgelegenheid zoveel mogelijk steunen

10 november 20132 minute read

Wassenaar – Met een heel voorzichtig economisch herstel in 2014 in het vooruitzicht wil de PvdA dat de gemeente zoveel als mogelijk hieraan bijdraagt.

Daar waar bouwplannen, die ruimtelijk acceptabel zijn, gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente moet dat gebeuren. Wij zijn dan ook verheugd met de bouwactiviteiten in de Pieter Maritzstraat, met het feit dat politiek een besluit genomen is over de Bellenstein locatie en met het nemen van de laatste bestuurlijke hobbel bij de plannen voor het landgoed Voorlinden.

Wij dringen erop aan dat bij projecten van de gemeente zelf de sociale clausule serieus wordt ingezet. Bedoeld wordt de verplichting om bij (bouw)werkzaamheden een percentage Wassenaarse uitkeringsgerechtigden in te schakelen. Het terugdringen van onnodige administratieve rompslomp voor bedrijven ter bevordering van werkgelegenheid is door de PvdA tijdens de begrotingsbehandeling ook al krachtig bepleit. Wij zijn blij dat de Raad bij de begrotingsbehandeling een amendement van de PvdA unaniem heeft gesteund om het re-integratie beleid te intensiveren door daar meer middelen voor beschikbaar te stellen. De PvdA is een warm voorstander van voortzetting van de werkzaamheden van de coach Sociale Reactivering, die aan onze vrijwilligers centrale is verbonden. Juist de mensen, die op korte termijn minder kans op de arbeidsmarkt maken zijn zeer gebaat bij bemiddeling van deze coach.

Tevens is de PvdA van mening dat de reserves van de gemeente eens tegen het licht moeten worden gehouden om te zien of daar op korte termijn investeringen mee kunnen worden gedaan in projecten die de gemeente graag tot stand ziet komen.

Tags

PvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top