Ga naar hoofdinhoud

Wassenaar heeft te hoge kosten

13 november 20132 minute read

Wassenaar – Wassenaar geeft te veel geld uit. Zoveel wordt wel duidelijk uit de vergelijking van kosten met andere gemeenten die in de begroting 2014 is opgenomen. Het college van B&W heeft voor 15 werkvelden, van brandweer tot voorzieningen voor gehandicapten – en alles wat daar tussen zit – in beeld gebracht wat Wassenaar per inwoner uitgeeft en wat andere gemeenten doen. Wat blijkt : op vrijwel alle gebieden zijn vergelijkbare gemeenten minder geld kwijt. En niet zo’n klein beetje. Van 18% tot zelfs 246% minder.

Natuurlijk zijn de kosten bij verschillende gemeenten niet zomaar één-op-één met elkaar te vergelijken. Zo is Wassenaar veel duurder op gebied van onderwijs. Dat komt omdat er de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in noodzakelijke vernieuwing van schoolgebouwen. In vele andere gevallen kan echter geen goede reden worden gevonden.

Het zal dan ook niemand verbazen dat Wassenaar geld tekort komt. Er gaat elk jaar meer uit dan dat er binnen komt. Voorspeld wordt dat het jaarlijks tekort zal oplopen tot meer dan één miljoen euro in 2017. Dat moet en kan anders is de boodschap die WatWassenaarWil al geruime tijd laat horen. De verkiezingen in maart 2014 geven de burger de kans om WatWassenaarWil dusdanig groot te maken dat er serieus kan worden gewerkt aan het weer op orde brengen van de financiën. Door kritisch te kijken naar de uitgaven en zonder de burgers met forse belastingverhogingen op te zadelen.

Zeker in een tijd van bezuinigingen moet het geld van de Wassenaarders effectief wordt besteed. De goede eerste aanzet van het college verdient dan ook een vervolg. WatWassenaarWil zal met een voorstel komen om een aantal gebieden in detail te onderzoeken om waar nodig de uitgaven te beperken. De Wassenaarder heeft er recht op te weten dat zijn geld goed wordt besteed.

Henk de Vries
Fractievoorzitter WatWassenaarWil

Tags

WassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top