Skip to content

Adelberters in debat met Statenleden Zuid-Holland

26 november 20132 minute read

Wassenaar – Op donderdag 14 november vond in het Provinciehuis te Den Haag het jaarlijks Provinciaal Jeugddebat plaats. Het Adelbert College was aanwezig met de maximale afvaardiging van 12 deelnemers, leerlingen uit de derde tot en met zesde klassen. Dit debat wordt door de Nederlandse Jeugdraad (NJR) in alle twaalf provincies georganiseerd. Uiteindelijk zullen op 14 april 2014 144 geselecteerde jongeren uit heel Nederland in de Tweede Kamer met bewindslieden in debat gaan over onderwerpen die de Nederlandse jeugd zelf heeft aangedragen.

Voorbereidng
De dag werd geopend door SP-gedeputeerde Rick Jansen en vervolgens gingen de jongeren, verdeeld over vier fracties, het middagdebat voorbereiden. De leerlingen waren vooraf door de NJR qua leeftijden en opleidingen zo evenwichtig mogelijk verdeeld over de fracties. Debattechnieken, stellingen, tegenstellingen en weerleggingen, woordvoeders en presentatoren: allemaal zaken die gedurende het ochtendprogramma aan bod kwamen onder leiding van de procesbegeleiders: allen studenten die ooit zelf deelnemer en nu vrijwilliger bij de NJR zijn.

Debat in de Statenzaal
Van de kant van de provincie werd het debat gevoerd door vier statenleden: mevr. Hassan (PvdA), mevrouw Kip (CDA) en de heren Bril en Paaijmans, beiden VVD. Het debat werd respectvol, vriendelijke en toch duidelijk geleid door mevrouw Verkoelen, statenlid namens het CDA.
De onderwerpen logen er niet om en lagen enigszins buiten het zicht van de jongeren, hetgeen aan het debat te merken was: duurzaamheid, meerwaarde van de provincie, verkeer en vervoer, veiligheid van onze leefomgeving m.b.t. wateroverlast. Maar deze lastige onderwerpen prikkelden ook wel weer de creativiteit om er toch het beste van te maken en ze zo om te buigen dat je er als jongere mee uit de voeten kunt.

Adelberters naar de Tweede Kamer
De jury heeft uiteindelijk 15 jongeren geselecteerd op grond van inzet, motivatie, enthousiasme en diversiteit binnen de afvaardiging. Twee van hen zijn leerlingen van het Adelbert College: Antoinet van Berkel (3 gymnasium) en Roxanne van Rijn (6 atheneum). Zie foto. Op twee zaterdagen en een weekend in Limburg gaan zij zich voorbereiden op het in debat gaan met ministers, staatssecretarissen en leden van de Tweede Kamer; dat debat vindt plaats in de plenaire zaal van de Tweede kamer op 14 april 2014.

Tags

AdelbertWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top