Ga naar hoofdinhoud

Gemeente Wassenaar – begroting 2014

27 november 20132 minute read

Wassenaar – De hoofddoelstellingen van WatWassenaarWil zijn en blijven: goed bestuur, behoud van groen en zelfstandig bestuur.

Dan nu: Goed Bestuur.
De begroting van 2014 laat voorlopig een tekort zien van € 400.000. De verwachting is dat het begrotingstekort voor 2014, uiteindelijk zal uitkomen op € 800.000. Verder wordt voorzien dat in 2017 het tekort is opgelopen tot € 1.000.000 per jaar. Reken even mee beste plaatsgenoten: € 100 per gezin. Daarnaast zijn de financiele gevolgen van het verschuiven van taken van het Rijk naar de gemeenten nog zeer onduidelijk. Verwacht wordt dat het Rijk die verschuiving gebruikt om te bezuinigen. Het tekort zal dan nog verder kunnen oplopen.

WatWassenaarWil verstaat onder goed bestuur dat begrotingstekorten niet kunnen. Je plant duidelijk wat je gaat doen en wat het mag kosten, dat is de begroting. Dreigt een tekort dan moet je er nú iets aan doen. En al is het misschien niet meer te voorkomen dat 2014 een tekort laat zien, zorg er dan voor dat in 2017 de begroting wel op orde is. Je moet altijd efficiency zoeken, voorkomen van overbodige uitgaven zoals het subsidieren van een pendelbusje naar Voorschoten waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt of het aanleggen van niet of te weinig gebruikte bus opstap plaatsen. Onlangs is er een onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor recreatie en toerisme in Wassenaar. Dat onderzoek kostte € 200.000. En dan is het rapport zodanig geschreven dat niemand er iets mee kan.

Als we niets doen, dan zullen, net als in 2005/2006, ineens de gemeentebelastingen met forse extra percentages verhoogd worden. Wie wordt daar nu blij van?

Ook in het verkiezingsjaar, Goed Bestuur kan en moet. WatWassenaarWil is daarover duidelijk: zorg voor een sluitende begroting dat kan ook zonder belastingverhogingen. Wij zullen laten zien dat het kan!!!

Henri Hendrickx
Voorzitter WatWassenaarWil
De partij met Passie voor Wassenaar

Tags

BegrotingWassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top