Skip to content

Rickie’s Feest = Rickie’s Overlast

22 december 201352 second read

Wassenaar – WatWassenaarWil heeft op 20 december jl meer dan 20 schriftelijke vragen aan B&W van Wassenaar gesteld. Vragen over de geluidsoverlast elk weekend van dit Feest voor de omwonenden in de Wassenaarse Kerkstraat.

In juli 2013 heeft de omgevingsdienst Haaglanden ter plaatse geluidsmetingen verricht. De gemeten geluidswaarde lag 43 decibel boven hetgeen wettelijk is toegestaan. Aan Rickie’s Feest is vervolgens opgedragen per direct te voldoen de wettelijke geluidsnormen. Die opdracht zou door de gemeente Wassenaar moeten worden gehandhaafd. Daar is nauwelijks sprake van. Op 3 december jl hebben 20 omwonenden opnieuw een verzoek tot handhaving aan de gemeente gestuurd.

De omwonenden voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. In contacten met de gemeente viel te beluisteren: “Ach, u slaapt dan maar 30% minder”.

WatWassenaarWil vindt dat de gemeente de geluidsvoorschriften niet goed handhaaft. De schriftelijke vragen hebben tot doel de gemeente te wijzen op haar plicht tot onvoorwaardelijke handhaving van de voorschriften. Handhaving die WatWassenaarWil bovendien nauwgezet gaat volgen.

Zie de website van WatWassenaarWil; www.watwassenaarwil.nl onder schriftelijke vragen aan B&W

Henk de Vries
fractievoorzitter

Tags

WassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top