Skip to content

SWZ in buurtcentrum Kerkehout

3 januari 20142 minute read

Wassenaar – Op maandag 30 december 2013 is een overeenkomst getekend tussen het buurtcentrum Kerkehout en SWZ, vertegenwoordigd door respectievelijk Michiel Prent en Nico Olsthoorn, voor het gebruik van ruimte in het buurtcentrum. Dit wordt de basis van het thuiszorgteam Zuid van SWZ. Van hieruit gaan de medewerkers de wijk Kerkehout in om thuiszorg te verlenen.

De medewerkers in de thuiszorg bij SWZ doen hun werk vanuit de sociale wijkteams. Dit zijn teams die verspreidt over de gemeente Wassenaar cliënten van een bepaalde wijk ondersteunen. Hiervoor heeft SWZ de gemeente Wassenaar ingedeeld in verschillende wijken.

Een groot voordeel van de sociale wijkteams zit in het feit dat de teams ook daadwerkelijk in de wijk gevestigd zijn. Hierdoor wordt de herkenbaarheid vergroot, ontstaat meer contact met de wijk en hebben cliënten te maken met minder verschillende medewerkers. Dit is vooral prettig omdat hierdoor het contact langduriger en intensiever wordt. Zo hoeft een cliënt zich bijvoorbeeld niet meer vijftien keer voor te stellen aan een nieuwe medewerker maar heeft hij nog maar te maken met bijvoorbeeld drie verschillende gezichten. Het effect van het vestigen en werkzaam zijn in één wijk is ook dat het team zich aanpast aan de wijk waarin zij werkzaam is.

Medewerkers van SWZ krijgen de ruimte om daadwerkelijk samen met de cliënt de ondersteuning vorm te geven. Ze kunnen hierin zelf keuzes en afspraken maken zonder dat ze hier verantwoording over af hoeven leggen aan bijvoorbeeld een leidinggevende. SWZ is van mening dat hierdoor meer ruimte ontstaat om echt aan de behoefte van de cliënt en zijn of haar omgeving toe te komen en dat dit ten goede komt aan de relatie tussen de medewerker, de cliënt en zijn of haar omgeving.

Tags

KerkehoutWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top