Skip to content

Een prachtig vreugdevuur in Oostdorp!

7 januari 20143 minute read

Wassenaar – Het is wederom gelukt om in alle opzichten een prachtig vreugdevuur met een mooi vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Oostdorp te realiseren. Het is dan ook begrijpelijk dat velen trots zijn op wat er gepresteerd is.

Het is nog maar oktober als de eerste gesprekken met Buurtvereniging O&O en het Comité Oostdorp-Leeft plaats vinden. Hierbij zijn een afvaardiging van de bouwers, O&O, O-L en de wijkagent aanwezig. De planning wordt besproken. Er zijn een aantal punten uit het verleden die anders kunnen maar een ding staat vast: het vreugdevuur mag niet kleiner zijn als voorgaande jaar. Dit is wel een heel moeilijke opgave. Pallets worden door verschillende mensen vergaard. Een van deze mannen kan waarschijnlijk zijn deel niet ophalen. Dit is paniek! Gelukkig blijkt later dat alles weer goed afloopt. Verder is er het verzoek of het vuurwerk beter zichtbaar kan worden. Ook dit is met medewerking van Blauw Zwart gerealiseerd. Verder krijgt Lesly die vorig jaar, met zijn zoontje Jesse, collecteerde in Oostdorp versterking van Hans. Samen zijn zij huis aan huis door Oostdorp getrokken. Met succes waarvoor de wijk hartelijk wordt bedankt.

Het verzamelen van hout gaat gestadig door. Op een aantal plaatsen worden pallets, enz. enz. verzameld. Menig maal is er een beroep gedaan op de auto van Ruud Boon. Hij stelde zijn wagen beschikbaar als er niet hier of daar kerstbomen bezorgd moesten worden.

Na nog een flink aantal afspraken ook met politie, brandweer en gemeente was het dan zover de zandplaat werd gestort. De container voor opslag werd geplaatst en er mag voorzichtig al wat gestookt worden. Lekker gezellig bij het vuurtje bijpraten en plannen maken voor het stapelen. Deze gezelligheid werd flink verstoord toen de brandweer uitrukte om het vuurtje te doven. Jammer, een communicatie fout.

Dan is het zover, Oudjaardag! Menigeen heeft met verwondering gekeken naar het grote aantal bouwers en de hoogte van het vreugdevuur. De auto’s reden af en aan. Het leek wel Scheveningen op een hoog zomerse dag! Hoe vaak er gefotografeerd is? Het was niet te tellen. Om 16.00 uur is de klus klaar en er kan “pannenbier” geschonken worden. Leuk is te vermelden dat de bouwers uit Kerkehout nog even en kijkje kwamen nemen.

Met om 20.00 uur een kindervreugdevuur liep de klok door en rond middernacht waren er al een flink aantal mensen op het terrein. Het was even wachten maar 0.15 uur was er een prachtig vuur. Gevolgd door een mooi vuurwerk waarvan heel veel mensen genoten. Een woord van dank aan het preventieteam, die dit alles en ook de wijk veilig hielden, is hierbij op zijn plaats. Vele wensen zijn er uitgesproken en de mannen hadden ook een wens. Dit luid: volgend jaar weer!!!!!

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top