Skip to content

VVD wil een schoner dorp

7 januari 201457 second read

Wassenaar – Helaas waren deze kerstvakantie alle openbare papier- plastic- en glascontainers overvol. Mensen konden hun afval niet kwijt. En juist in deze dagen wordt meer glaswerk aangeboden en zijn de kranten dikker. Doordat de containers propvol zaten werd het afval er op en naast geplaatst en zo werd het een rommel.

De VVD wil een schoon dorp en vindt dat containers zeker na feestdagen en voor het weekend geleegd moeten worden. De VVD-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Fractievoorzitter Anouk van Eekelen: “Als containers niet vaak genoeg worden geleegd, wordt het rommel in in ons dorp. Je weet vooraf dat na de feestdagen er veel afval gebracht zal worden, waarom zijn de containers dan niet vaker geleegd? Wij willen juist dat mensen hun afval scheiden. In de net door de gemeenteraad aangenomen afvalvisie hebben we zelfs afgesproken dat we afvalscheiding meer gaan stimuleren. Dan moet je er wel voor zorgen dat mensen ook echt hun afval kunnen weggooien. Als de containers vol zitten ergeren mensen zich en scheiden ze de volgende keer hun afval wellicht niet meer. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top