Skip to content

Het nieuwe ondernemen, “Kennis is een netwerkconcept”

16 januari 20143 minute read

Wassenaar – Het succes van organisaties als Google en Facebook, staat haaks op alles wat wij geleerd hebben over economie. We hebben geleerd dat economie bestudeert hoe producten die met schaarse productiefactoren geproduceerd worden, via het marktmechanisme afnemers vinden. Maar als we kijken naar deze organisaties dan is noch arbeid, noch kapitaal, noch natuur een vereiste om tot het product te komen.

De zoekresultaten die Google aanbiedt zijn niet schaars. Het bedrijf vraagt er dan ook geen geld voor. Het aantal klanten is zo groot dat juist die overvloed aan gratis gebruikers de omzet bepaald. Organisaties zullen moeten veranderen en steeds meer moeten gaan denken en handelen vanuit deze overvloed. Denken vanuit de traditionele schaarste levert conflict op. Het verhindert het zicht op de creatie van waarde, uit het niets of liever gezegd, uit het al. Het nieuwe economische paradigma luidt naar mijn visie als volgt:

Er is een oneindige hoeveelheid creativiteit;
Er is een oneindige hoeveelheid kennis;
Er is een oneindige hoeveelheid vraag naar die kennis en creativiteit.

Waarde ontstaat waar de vraag naar kennis en creativiteit het aanbod ervan ontmoet. Waarde toevoegen is het creatieve proces waarin de relevante informatie onderscheiden wordt in de overvloedige hoeveelheid kennis. De aandacht van de klant moet gericht worden op juist die zaken die ertoe doen. Aandacht van de klant is het nieuwe schaarse goed. Organisaties die dit begrijpen zullen succes boeken in de creatie van waarde en weerbaarheid. Organisaties kunnen niet langer veel inkomsten genereren omdat men iets weet. Men kan wel waarde toevoegen omdat men van data informatie maakt. Omdat men het werk van het kiezen (onderscheiden) voor de klant uit handen neemt. Omdat men onderscheid maakt in de overvloed, in wat er allemaal voorhanden is, in die gebeurtenissen die voor organisaties en haar omgeving van nut zijn. Onderscheiden is verrijken. Delen is waarde toevoegen, want wanneer organisaties de bereidheid hebben om te delen, om informatie zichtbaar te maken, voegen andere organisaties hun eigen waarde weer toe aan de gedeelde informatie, waardoor het nog waardevoller wordt. De collectieve intelligentie die we op deze wijze mobiliseren, zorgt voor onderscheid: de kwaliteit en kennis die er echt toe doen, komen bovendrijven. En dit onderscheid is bepalend voor onze werkelijkheid. De hoeveelheid kennis is oneindig en overvloedig. Delen is het nieuwe economische principe dat op de plaats komt van markt. Hoe meer organisaties delen, hoe meer men ontvangt. De hoeveelheid kennisuitwisseling explodeert zodoende. In die overvloed aan kennis gaat het steeds minder om data. De beschikking hebben over relevante data geeft organisaties in bijvoorbeeld mijn eigen branche (executive search) geen onderscheidend voordeel meer. Het gaat om selecteren, agenderen, de informatiestroom beheren. Allemaal nieuwe manieren om waarde toe te voegen. Organisaties die vanuit een “oude” benadering opereren zullen het onderspit delven ten opzichte van organisaties die kiezen voor een “nieuwe” ondernemende benadering. Geachte Wassenaarse ondernemers, kijk eens naar onderstaande opsomming en spiegel deze aan uw eigen organisatie, oud of nieuw? Is uw organisatie klaar voor deze nieuwe waarden, waarden die het substantiële fundament zullen vormen onder de weerbaarheid van uw organisatie in een wereld die volop in transitie is!

Oud Nieuw
Schaarste Overvloed
Ruilen Delen
Geven en Nemen Geven en Ontvangen
Kennis afschermen Kennis verrijken en delen
Rat Race Swarming
Voor wat hoort wat Onvoorwaardelijk
Sales driven Community/Network driven
Technologiegericht Mensgericht
Data Informatie
Verzamelen Weggeven
Consensus Collectieve intelligentie
Ervaring Creativiteit
Cijfers Betekenissen
Objectief Collectief
Individueel Sociaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Allmers, 16 januari 2014

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top