Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe gezichten, vertrouwde partij

22 januari 201453 second read

Wassenaar – De VVD afdeling Wassenaar hield op 19 januari haar Nieuwjaarsreceptie bij Golfclub Rozenstein. De receptie werd druk bezocht door vele leden en belangstellenden van binnen en buiten de VVD. Ook regionale en landelijke partijgenoten gaven acte de présence.

De voorzitter van de VVD fractie in de Tweede Kamer, Halbe Zijlstra (zie foto), Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn en Gedeputeerde in de Provincie Zuid-Holland Ingrid de Bondt toostten mee op een goed verkiezingsjaar voor de VVD.

Voorzitter Jan Gieskes blikte terug op een turbulent jaar en sprak de hoop uit dat de VVD in rustiger vaarwater zal komen na de verkiezingen. De leden van de VVD hebben een compleet nieuwe lijst samengesteld met maar liefst 13 nieuwe gezichten. De kandidaten zijn enthousiast en vastberaden om de kiezers in Wassenaar ervan te overtuigen dat de VVD de enige echte liberale partij is in Wassenaar. Zij zullen zich de komende jaren, onder leiding van Anouk van Eekelen, hard maken voor een liberale koers in een schoon, groen en veilig dorp waar ook op zondag de winkels open mogen zijn!

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top