Skip to content

Koorruïnelezing door dr. Nout Wellink

23 januari 20142 minute read

Wassenaar – Op 6 februari 2014, aanvang 20.15 uur is dr. A.H.E.M. Wellink te gast in de Koorruïne van de Dorpskerk in Wassenaar.

Als president van de Nederlandsche Bank maakte Nout Wellink de meest turbulente periode in de moderne Nederlandse Financiële geschiedenis mee.

Toen hij in 1997 aantrad, bereidde Nederland zich voor op de invoering van de euro; bij zijn vertrek in 2011 bevindt het eurogebied zich in een crisis. Wellink moest toe- staan dat ABN Amro in 2007 in drie stukken werd opgedeeld en verkocht, en een paar jaar later was hij nauw betrokken bij de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN Amro. Onderwijl gingen de IJslandse internetspaarbank Icesave en DSB, de consumentenbank van Dirk Scheringa, bankroet.

Als bestuurder van de Europese Centrale Bank speelde Wellink een sleutelrol in de beheersing van de schuldencrisis in de eurolanden en als voorzitter van het Bazels Comité van Bankentoezichthouders stelde hij regels op om een toekomstige financiële crisis te voorkomen. Sinds het aftreden van Wellink kwamen landen als Griekenland en Portugal in grote fi- nanciële problemen en verkeerde Nederland opnieuw in een recessie.

Graag laten wij Wellink aan het woord over de vraag welke plaats de banken in de maatschappij moeten innemen om dienstbaar aan de samenleving te kunnen zijn, dat wil zeggen aan de ontwikkeling van een gezonde economie. Dr. A.H.E.M. Wellink was van 1 juli 1997 tot 1 juli 2011 president van De Nederlandse Bank. Sinds oktober 2012 is hij toezichthouder bij het bestuur van de Chinese Staatsbank, Bank of China.

De avond start om 20.15 uur en eindigt, met onderbreking van een koffiepauze, om 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, met een glas wijn, na te praten. De kosten bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen. Opgave : Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur). E-mailadres: karmanmarianne@gmail.com of via het contactformulier op de website www.pkn-wassenaar.nl

Tags

Nout WellinkWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top