Skip to content

Burgerkracht geeft energie

31 januari 20142 minute read

Wassenaar – Op donderdag 30 januari vond er een inspirerende avond plaats in het Rode Kruis gebouw. Inwoners van Wassenaar gingen met elkaar in gesprek over verbondenheid met elkaar, initiatieven die dat met zich meebrengt en wat die initiatieven op kunnen leveren. Wethouder Koşer Kaya concludeerde aan het einde van de avond dat er in Wassenaar veel burgerkracht wordt tentoongesteld. De buurtverenigingen spelen hier een cruciale rol bij.

Voor een volle zaal opende de wethouder met haar zienswijze op burgerkracht: ‘We hebben het allemaal wel eens druk, maar het geeft ook energie als je iets voor elkaar kunt betekenen.’ Vervolgens kwamen twee mooie burgerinitiatieven voor het voetlicht. Eveline van de Kamp vertelde bevlogen over de manier waarop in haar flat de sociale cohesie tot stand is gebracht, wat deze sociale cohesie betekent en waarom het belangrijk is dat het blijft. Zij ziet in de versobering van de zorg een kans om weer ‘samen’ te leven. Hanneke Pronk, contactpersoon van ruilnetwerk Lets in Wassenaar, wist een ieder te boeien door het systeem van ruilen van diensten met gesloten beurzen uiteen te zetten.

Rondetafelgesprekken
In de rondetafelgesprekken werd duidelijk dat er in Wassenaar al erg veel gebeurt zonder dat de gemeente of andere overheid er aan te pas komt. Wel werd aan de gemeente meegegeven dat burgerkracht geen taak of opdracht moet zijn, maar dat het alleen werkt wanneer het uit de gemeenschap zelf komt. Na enkele goede gesprekken en pittige discussies sloot de wethouder af met de woorden: ‘Het begint met een goede buur te zijn.’

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top