Skip to content

Specifieke maatregelen en gevolgen voor Wassenaar tijdens de NSS

31 januari 20147 minute read

Wassenaar – Op maandag 24 en dinsdag 25 maart verwelkomt Nederland 58 wereldleiders, 5000 delegatieleden en 3000 journalisten tijdens de Nuclear Security Summit. Het is de grootste top die ooit in Nederland is georganiseerd. Voor een veilig en goed verloop van deze top zijn veiligheids- en verkeersmaatregelen onvermijdelijk. Hoewel de exacte maatregelen en mogelijkheden voor Wassenaar nog niet volledig in beeld zijn en de maatregelen ook tot op het laatste moment nog aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn, zijn dit de volgende maatregelen per vervoerssoort.

Tijdvensters
Er is zoveel mogelijk aangegeven op welke tijdstippen iets wel of niet open is. Hierover volgt echter later meer op de site van de gemeente (www.wassenaar.nl/nss2014). De maatregelen zullen ook in tekening(en) verwerkt worden.

Indeling gebieden
Voor de bereikbaarheid tijdens NSS 2014 is Wassenaar in een aantal gebieden op te delen.
1 Wassenaar (dorp): het gebied ten noorden van de Landscheidingsweg (N14) en ten westen van de Rijksstraatweg (A44/N44)
2 Kerkehout en de Raaphorstlaan e.o.
3 Oostelijke parallelweg Rijksstraatweg tussen de Rozenweg en de Stevenshof
4 Duindigt: het gebied ten zuiden van de Landscheidingsweg (N14)
5 Buiten Wassenaar in de Randstad
Na de algemene maatregelen, wordt specifiek op deze gebieden ingegaan.

Openbaar Vervoer (OV)
Momenteel kijken de vervoersmaatschappijen welke buslijnen kunnen blijven rijden, en voor welke buslijnen omleidingen moeten komen. De wijzigingen gaan waarschijnlijk vanaf zondagmiddag in.
– Buslijn 90 (Arriva) rijdt niet in de regio op maandag 24 en dinsdag 25 maart. Mogelijkheden om buslijn 90 op een andere manier in te zetten worden door Arriva onderzocht.
– Buslijnen 43 en 91 (Veolia) rijden niet.
– De Q-liners (Arriva) (rijdt over de N44) zullen niet rijden.
– Er worden extra treinen ingezet op de gebruikelijke routes. Tijdens de spits wordt gebruik gemaakt van langere treinen. Station Voorschoten is daarom een goede optie om naar toe te fietsen vanuit Wassenaar.
– Een buspendeldienst tussen Wassenaar en station Voorschoten wordt onderzocht.
– Voor zover nu bekend, kunnen de buslijnen 5, 6, 45 en 46 in Voorschoten blijven rijden.
– Voor de gehele regio geldt dat buslijnen met omleidingen en vertragingen te maken kunnen hebben.

Fiets
– De voetgangersbrug over de A44 bij Maaldrift is voor het grootste deel van de dag open. De politie zal zo nu en dan voetgangers en fietsers tijdelijk tegenhouden.
– De (fiets)tunnels onder de N44 door zullen open zijn voor voetgangers en fietsers. De politie zal zo nu en dan de voetgangers en fietsers tijdelijk tegenhouden.
– Het fietspad direct grenzend aan de westelijke zijde van de N44 richting Den Haag, tussen de Lange Kerkdam en de Waalsdorperlaan, wordt afgesloten vanaf zondagmiddag 23 maart 16.00 uur tot maandagmiddag 24 maart 17.00 uur en van dinsdagmiddag 25 maart 12.00 uur tot woensdagochtend 03.00 uur.
– Fietsers vanuit Wassenaar richting Den Haag en vice versa kunnen gebruik maken van:
* het fietspad door de duinen tussen Katwijk en Den Haag.
* de Buurtweg en het fietsviaduct nabij de Roggewoning. De politie zal zo nu en dan wel de fietsers tijdelijk tegen houden.
* de Bezuidenhoutseweg en de Zijdeweg langs Hotel v.d. Valk Bijhorst. Op maandagavond is de kruising Bezuidenhoutseweg-Landscheidingsweg-Zijdeweg vanaf circa 17.00 uur gedurende enkele uren afgesloten.
– Fietsers vanuit Wassenaar richting Leiden en verder, kunnen gebruik maken van het fietspad langs de westelijke parallelweg/Oude Trambaan en de oostelijke parallelweg.

Auto
– De Landscheidingsweg (N14) is tussen de A4 en Den Haag afgesloten tijdens de gehele NSS, vanaf zondagmiddag 16.00 uur tot woensdagmorgen 03.00 uur. In Leidschendam is kruisend verkeer mogelijk.
– De N44/A44 wordt van noord naar zuid, dus in de richting van Den Haag, afgesloten, in ieder geval vanaf zondagmiddag 23 maart 16.00 uur tot maandagmiddag 24 maart 17.00 uur en vanaf dinsdagmiddag 25 maart 12.00 uur tot woensdagochtend 26 maart 03.00 uur.
– De N44 (Rijksstraatweg) is tijdens deze afsluitingen ook niet oversteekbaar voor auto’s. De aansluitingen vanuit het dorp op de Rijksstraatweg (N44) zijn dan allemaal afgesloten.

Calamiteitenverkeer/nood- en hulpdiensten
Politie, brandweer en ambulance blijven hun reguliere taken uitvoeren. Van bovengenoemde afgesloten wegen mogen zij dan ook veelal wel gebruik maken.

Gebied 1 Wassenaar (dorp) en Maaldrift
– Voor het verlaten van het grootste deel van Wassenaar per auto is de Katwijkseweg de aangewezen weg. De politie zal zo nu en dan wel al het verkeer tijdelijk tegen houden. Bij Leiden West kan in noordelijke richting de A44 worden gevolgd of kan via Leiden de route naar de A4 worden gekozen richting Den Haag. Binnendoor via Voorschoten en Leidschendam behoort ook tot de mogelijkheden.
– Voor de westelijke parallelweg van de Rijkstraatweg langs de A44 richting Leiden en vice versa zal gedurende een groot deel van beide dagen eenrichtingsverkeer gelden tussen de Lange Kerkdam en het Ammonslaantje. Tussen Ammonslaantje en Leiden blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

Gebied 2 Kerkehout en de Raaphorstlaan e.o.
– Van Den Haag naar Kerkehout: vanaf de Laan van Nieuwe Oost Indië of de A12 kan de N44 opgereden worden. Ter hoogte van de Houtlaan kan de oostelijke parallelweg opgereden worden en moet men terugrijden naar Kerkehout.
– Van Amsterdam/Leiden naar Kerkehout: via de A4 en de A12 kan naar de N44 gereden worden. Ter hoogte van de Houtlaan kan de oostelijke parallelweg opgereden worden en moet men terugrijden naar Kerkehout.
– Van Wassenaar (dorp) naar Kerkehout: via de Katwijkseweg/Wassenaarseweg (N441) kan naar de N206 gereden worden. Over de N206 kan via Leiden naar de A4 gereden worden. Via de A4 en de A12 kan naar de N44 gereden worden. Ter hoogte van de Houtlaan kan de oostelijke parallelweg opgereden worden en moet men terugrijden naar Kerkehout.
– Van Kerkehout naar Den Haag: via de oostelijke parallelweg kan richting het verkeerslicht bij de Houtlaan gereden worden. Hier kan men de N44 richting Leiden oprijden. In Leiden kan over de N206 naar de A4 gereden worden. Via de A4 en de A12 kan dan naar Den Haag gereden worden.
– Van Kerkehout naar Wassenaar (dorp): via de oostelijke parallelweg kan richting het verkeerslicht bij de Houtlaan gereden worden. Hier kan men de N44 richting Leiden oprijden. Via de Wassenaarseweg/Katwijkseweg (N441) kan naar Wassenaar gereden worden.
– Voor de bewoners van de Eikenhorstlaan/Raaphorstlaan e.o. gelden in hoofdlijnen dezelfde omleidingen al voor de bewoners van Kerkehout.

Gebied 3 Oostelijke parallelweg Rijksstraatweg tussen de Rozenweg en de Stevenshof
– De oostelijke parallelweg tussen de Rozenweg en Leiden zal gewoon beschikbaar blijven. Het is geen optie om vanuit Leiden via deze weg naar Wassenaar te rijden, omdat men op de kruising met de Rozenweg dan alleen in noordelijke richting (richting Leiden) mag rijden.
– Richting Den Haag kan men via de N44 richting Leiden rijden. In Leiden kan over de N206 naar de A4 gereden worden. Via de A4 en de A12 kan dan naar Den Haag gereden worden.
– Richting Wassenaar (dorp) kan men via de Stevenshof richting Leiden rijden. Van hieruit kan langs de Haagse Schouw en het Valkerburgermeer naar Wassenaar gereden worden.

Gebied 4 Duindigt en omgeving
– Vanuit Amsterdam naar Duindigt: via de A4 en de A12 kan naar de N44 gereden worden. Vanaf de A44 kan de Waalsdorperlaan opgereden worden.
– Vanuit Wassenaar (dorp) naar Duindigt: via de Katwijkseweg/Wassenaarseweg (N441) kan naar de N206 gereden worden. Over de N206 kan via Leiden naar de A4 gereden worden. Via de A4 en de A12 kan naar de N44 gereden worden. Vanaf de A44 kan de Waalsdorperlaan opgereden worden.
– Vanuit Duindigt naar Den Haag: via de Benoordenhoutseweg (N44). Dit gedeelte van de N44 is niet afgesloten richting Den Haag.
– Vanuit Duindigt naar Leiden/Amsterdam: via de Waalsdorperlaan en de N44 richting Leiden.
– Vanuit Duindigt naar Wassenaar (dorp): via de Waalsdorperlaan en de N44 richting Leiden. Bij Leiden kan over de N206 richting Katwijk gereden worden. Via de Wassenaarseweg/Katwijkseweg (N441) kan naar Wassenaar gereden worden.

Gebied 5 Buiten Wassenaar in de Randstad
– De overige afsluitingen en omleidingen elders in de Randstad zijn aangegeven op de site www.vanAnaarBeter.nl
– Door de diverse afsluitingen en omleidingen in de Randstad zullen veel wegen overvol zijn en stagnaties en vertragingen het gevolg zijn.

Voor alle wegen en omleidingen geldt dat rekening gehouden moet worden met zware verkeershinder.

Vier voorlichtingsbijeenkomsten in februari
In februari worden door de gemeente vier voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. In de gemeenterubriek, www.wassenaar.nl/nss2014 en via de buurt- en wijkverenigingen wordt u over de exacte data en locaties geïnformeerd.

Meer informatie & contact
Op de gemeentelijke website www.wassenaar.nl/nss2014 wordt een Q & A lijst aangelegd, die regelmatig wordt ge-update. Er is een e-mailadres nss2014@wassenaar.nl beschikbaar gesteld waar u met vragen terecht kunt. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Wassenaar via telefoonnummer 14070.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top