Skip to content

“Het CDA wil meer hulp voor pleeggezinnen”

3 februari 20142 minute read

Wassenaar – Wanneer de Eerste Kamer akkoord gaat, worden de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Onderdeel van de jeugdzorg is pleegzorg. Het tekort aan pleegouders is groot. De behoefte aan meer pleegouders is het gevolg van een omwenteling die de laatste tien jaar heeft plaatsgevonden. Na verschillende wetenschappelijke onderzoeken is men er steeds meer van overtuigd geraakt dat het in het algemeen beter is voor een kind om op te groeien in een pleeggezin dan in een tehuis. In Wassenaar zijn – voor zover bekend – circa 14 gezinnen die hun huis hebben opengezet voor een pleegkind.

Reden voor het CDA Wassenaar om kennis te maken met het pleeggezin van René en Angelique van der Zweerde. Na een intensieve cursus stelden zij zich beschikbaar om één of twee kinderen in de basisschoolleeftijd op te nemen in hun gezin.

In 2011 werden twee zusjes van Curaçaose afkomst geplaatst in het gezin, nu 8 en 9 jaar oud. Het betreft een langetermijnplaatsing; in beginsel blijven de kinderen wonen bij de pleegouders tot zij volwassen zijn. Zij hebben contact met hun moeder en gaan eenmaal per maand een dagje naar haar toe. De pleegouders worden ondersteund door hun pleegzorgbegeleider van Jeugdformaat. De voogdij wordt uitgevoerd door de William Schrikker Groep. Deze stichting richt zich op kinderen of ouders met een (geestelijke) beperking of chronische ziekte. Een van de kinderen in het pleeggezin volgt speciaal onderwijs en voor de pleegkinderen moet ook een beroep worden gedaan op de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen.

René en Angelique van der Zweerde zijn er niet gerust op dat de gemeente Wassenaar voldoende oog heeft voor wat er komt kijken bij pleegzorg. “We weten dat de decentralisatie met forse bezuinigingen gepaard gaat. Maar dat mag niet ten koste gaan van de zorg die deze kwetsbare kinderen nodig hebben. Investeren in goede zorg op jonge leeftijd, betaalt zichzelf altijd terug”, aldus de pleegouders.
Het CDA Wassenaar is dat van harte met hun eens. Het CDA is dan ook voorstander van een regionale campagne om meer pleeggezinnen te werven en te behouden. Daarvoor zijn goede voorzieningen om pleegouders en hun pleegkinderen te ondersteunen onmisbaar.

Tags

CDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top