Skip to content

Wassenaarse basisschool leerlingen bouwen aan de Stad van de Toekomst

5 februari 20142 minute read

Wassenaar – Op 6 februari starten Siemens en de Nutsschool in Wassenaar samen een pilot om basisschoolleerlingen in het project ‘De stad van de Toekomst’ op inspirerende manier in aanraking te laten komen met onderwerpen als duurzaamheid, innovatie en technologie.Deze pilot wordt gehouden in het kader van Jet-Net Junior, waarmee Jet-Net bedrijven ook op basisscholen het domein wetenschap en technologie willen verrijken.

Wetenschap en Technologie worden steeds belangrijker geacht in het basisonderwijs. Om die reden is, gelijktijdig met de ondertekening van het Techniekpact 13 mei 2013, van start gegaan met Jet-Net Junior. Jet-Net heeft al ruim 11 jaar ervaring in het samenbrengen van voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven, om zo meer jongeren te enthousiasmeren en stimuleren voor een opleiding en carrière in bèta en technologie. De resultaten zijn dermate gunstig dat Jet-Net haar kennis en ervaring graag wil inzetten om kinderen, ouders én leraren in het primair onderwijs volgens dezelfde methodiek te benaderen.

In samenwerking met Siemens en de Nutsschool wordt een Jet-Net Junior pilot gestart, waarmee Jet-Net de mogelijkheden onderzoekt om haar methode ook op basisscholen toe te passen. Alle klassen van de Nutsschool zullen dit schooljaar technieklessen krijgen, verzorgd door Siemens. De Stad van de Toekomst vormt de rode draad van de lessen, waarmee de leerlingen uitgedaagd worden na te denken en oplossingen te verzinnen voor de stad waarin we in de toekomst allemaal zullen leven.

Tags

NutsschoolWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top