Skip to content

VVD zuinig op uw mobiliteit

7 februari 20142 minute read

Wassenaar – De VVD staat voor mobiliteit. Goede infrastructuur is de ruggengraat van onze economie. Wassenaar heeft een unieke ligging; een groen dorp middenin de drukke Randstad met veel verkeer door en om ons dorp. Het is de kunst ons dorpse karakter te behouden zonder afbreuk te doen aan bereikbaarheid en veiligheid.

Daarom zijn er in Wassenaar veel maatregelen tegen sluipverkeer en zijn wij ook voorstander van investeringen in alle vormen van vervoer. Wij hebben ons hard gemaakt voor de bus naar station Voorschoten – die helaas niet is voortgezet – en de strandbus, die dit jaar hopelijk weer gaat rijden. De VVD geeft prioriteit aan slimme oplossingen om het verkeer in en om ons dorp in goede banen te leiden, sluipverkeer terug te dringen en tegelijkertijd de bereikbaarheid van alle delen van Wassenaar te garanderen. Lijsttrekker Anouk van Eekelen: “Uiteraard zijn wij voorstander van veilige schoolzones, goede fietsroutes en gratis parkeren in ons dorp.”

Hoewel wij geen voorstander waren van het gekozen tracé van de Rijnlandroute, vinden we dat nu het besluit eenmaal genomen is wij moeten meewerken aan goede inpassing zodat de aan- en afvoer van het verkeer van de Rijnlandroute geen overlast veroorzaakt op Wassenaarse wegen.

Het verkeersplan voor het centrum van Wassenaar is in januari naar de raad gestuurd. Dit is een ingrijpend plan dat veel mensen aangaat, maar waarbij niet iedereen betrokken is in de planvorming. Wij vinden een gezonde lokale economie van groot belang, voor werkgelegenheid en bedrijvigheid, daarnaast zorgt juist de combinatie wonen/winkelen voor een levendig dorpscentrum. Gratis parkeerplaatsen voor de deur van de winkels en goede bereikbaarheid van het centrum voor automobilisten en fietsers zijn daarom belangrijk terwijl we ook veiligheid willen bevorderen. VVD maakt zich zorgen over het verdwijnen van zo’n 22 parkeerplaatsen in het centrum, de toegankelijkheid van het centrum en de bereikbaarheid van de winkels. Graag willen wij weten of deze zorgen ook leven bij de mensen die er wonen, winkelen en ondernemen. Op initiatief van de VVD organiseert de gemeenteraad daarom op 11 februari vanaf 19:00 uur een hoorzitting waarbij alle inwoners en ondernemers van Wassenaar worden uitgenodigd om mee te praten en hun visie te geven. Daarna kan de gemeenteraad alle belangen afwegen en een goed besluit nemen. De VVD hoopt dat velen van zich laten horen.

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top