Skip to content

Verkeerssituatie rond Adelbert College moet veiliger

10 februari 20142 minute read

Wassenaar – Het CDA Wassenaar heeft een tien punten plan voor de toekomst van Wassenaar. Het CDA vindt dat de gemeente moet zorgen voor een veilige verkeerssituatie rond de scholen. Een delegatie van het CDA is recent om kwart over acht ‘s morgens gaan kijken bij het Adelbert College.

Vanaf de Deijlerweg zijn het Adelbert College en de nieuwe dependance van de Amerikaanse school te bereiken via een nieuw fenomeen in Wassenaar: een fietspad waar de “auto te gast” is. Auto’s mogen gebruik maken van dit, door de gemeente Wassenaar prachtig aangelegde brede fietspad, maar de fiets heeft altijd voorrang. Bij de scholen loopt dit ” fietspad” voor wat het autogebruik betreft over in een parkeerplaats. Auto’s die deze parkeerplaats weer verlaten, moeten langs de zelfde weg weer terug richting Deijlerweg.

En daar gaat het mis. Tenminste iedere ochtend tussen acht uur en half negen. Uit Wassenaar, Leiden en, via de fraaie fietstunnel onder de Rijksstraatweg, uit Voorschoten komen meer dan duizend (brom)fietsende, en scooterende leerlingen naar het Adelbert College. Gevoegd bij de talrijke docenten die per auto arriveren, is dit al forse piekbelasting van het fietspad waar de “auto te gast” is. Daar zijn nu de leerlingen van de Amerikaanse school bij gekomen. Deze leerlingen worden voor een belangrijk deel door ouders met de auto naar de voorschoolse opvang gebracht. Zolang iedereen de zelfde kant op rijdt, gaat het allemaal goed. Problemen ontstaan wanneer de ouders van de Amerikaanse school hun kinderen afgezet hebben en zich opnieuw in het verkeersgewoel begeven, maar nu de andere kant op. Dit levert gevaarlijke situaties op. Het fietspad waar de “auto te gast” is, blijkt te smal voor elkaar tegemoet komende auto’s, zeker wanneer daar ook nog talrijke fietsende leerlingen tussen door moeten.

Inmiddels is overleg met de gemeente gaande. Het Adelbert College ziet eigenlijk het meest in het doortrekken van het fietspad met “auto te gast” tot aan de Ter Weerlaan. Met eenrichtingverkeer van acht tot negen in de ochtend moeten dan de auto’s het scholencomplex aan de kant van de Ter Weerlaan verlaten. Dan komt men elkaar niet meer tegen op het kruispunt voor de school en op het fietspad richting Deijlerweg. Het CDA vindt dat op korte termijn de verkeerssituatie rond het Adelbert College minder chaotisch en vooral veiliger moet worden. De gemeente is aan zet.

Tags

AdelbertCDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top