Skip to content

Waar staat Hart voor Wassenaar?

10 februari 20143 minute read

Wassenaar – Als je als relatieve nieuwkomer in de Wassenaarse politiek rondloopt, dan kom je er al snel achter dat de “gevestigde Wassenaarse politieke elite” er bepaalde ongeschreven regels en afspraken op na houdt. Het lijkt haast wel een kleine commune. Blij dat men elkaar ziet, gezellig borrelen, met de burgemeester op stap, samen cursussen en dan die gezellige gemeenteraad bijeenkomsten waar we met elkaar een politiek potje schaak spelen en na het glaasje wijn weer naar huis gaan. Vooral met elkaar. Buitenstaanders, zeker als ze kritisch zijn, zijn alleen maar lastig, want die begrijpen het niet.

De 2 à 3 weken voor de verkiezingen doen we even wat moeite om onze plek veilig te stellen. We delen wat ballonnen uit en daarna gaan we weer vrolijk verder met “besturen met elkaar”. In deze cultuur is het “niet correct” om elkaar te bekritiseren. Je moet stoer vooruit kijken en elkaar met beloftes proberen de loef af te steken. Over die beloftes zeg ik even niets. Er worden dus geen rapportcijfers over de afgelopen 4 jaar gegeven. Daar zijn we stil over, want de kiezer zou er wel eens verkeerde conclusies uit kunnen trekken. En zo wordt de kiezer op de tocht gezet. Geen enkel respect voor die kiezer en geen enkele behoefte om verantwoording af te leggen aan degenen die 4 jaar geleden op je gestemd hebben. En daarmee lopen we in Wassenaar weer de kans dat we de komende 4 jaar nieuwe rellen krijgen die ons vele tonnen kosten, een andere AVALEX die miljoenen stuk maakt, tunneltjes die miljoenen meer kosten dan bedoeld een volgende fusie van ambtenaren die niets oplevert en nog een paar van die malle dingen. Ze worden nooit beloofd, maar ze gebeuren dus wel. Maar je mag ons er niet op afrekenen, want we deden het met de beste bedoelingen.

Hart voor Wassenaar is een beetje een rebel. We willen niet tot de “politieke elite” behoren. We hebben een beetje lak aan “aanpassen aan de regels van de politieke elite”. We verzetten ons tegen de arrogantie van de macht, die meent dat als ze eenmaal gekozen zijn in de raad ze alles mogen doen. Wat we willen is goed bestuur, zelf beslissen en het unieke groene dorpskarakter behouden. Vooral geen geldverspilling.

We zoeken de kiezers die vinden dat je met je benen op de grond moet staan. Die vinden dat de politiek geen spel moet zijn. Die vinden dat je voor Wassenaar moet stemmen, en niet zomaar Wassenaar moet laten opgaan in het Haagse beleid. We zoeken die kiezers die, als je naast elkaar staat, ruiken dat je meent wat je zegt. En met vertrouwen je voor 4 jaar op je politieke plek in de raad zetten. En daar na afloop blij over zijn. En die er op kunnen rekenen dat je voor alle Wassenaarders bent. En je er bent wanneer ze je nodig hebben.

Henri Hendrickx
Lijsttrekker Hart voor Wassenaar. Met een beetje lef.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top