Skip to content

VVD Wassenaar is zuinig op iedereen!

11 februari 20142 minute read

Wassenaar – In Wassenaar moet iedereen maximaal de ruimte krijgen om iets van zijn of haar leven te maken. De VVD is een liberale partij voor alle Wassenaarders: jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, gehandicapten en chronisch zieken, werkenden en werkzoekenden. Wij staan voor een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en elkaar respecteren. Wie ondanks eigen inspanningen buiten de boot valt verdient een steuntje in de rug. Eigen verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid moeten hand in hand gaan.

Lijsttrekker Anouk van Eekelen: “De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die tijdelijk of permanent niet volledig zelfstandig kunnen functioneren ondersteuning ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zorg voor ouderen, jongeren, gehandicapten en mensen die in de bijstand zijn gekomen. Van deze laatste groep vraagt de VVD dat ook zij naar vermogen bijdragen aan de gemeenschap door het verrichten van werkzaamheden bijvoorbeeld in de groenvoorziening.”

De VVD is voorstander van decentraliseren van zorgtaken naar de gemeente. Dit is een kans om de taken op het gebied van zorg, arbeid en jeugd liberaler in te vullen. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om werkelijke behoefte in plaats van waar mensen ”recht” op hebben. Door zorg dichtbij mensen zelf te organiseren ontstaat meer ruimte voor maatwerk en is er minder verspilling en versnippering.

Wij staan voor een cliëntgericht zorgbeleid, zonder onnodige bureaucratie en met goede bereikbaarheid en een zichtbaar aanspreekpunt. De VVD wil dat wie het echt nodig heeft en het niet zelf kan regelen goede hulp krijgt. Maar voor dat de gemeente aan zet is moet eerst gekeken worden wat iemand zelf kan doen en wat de omgeving (mantelzorgers, vrijwilligers) kan doen.

Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Als liberalen begrijpen wij heel goed dat iedereen regie wil houden over zijn/haar leven. Gelukkig zien we in Wassenaar veel mensen tot op hoge leeftijd actief zijn in de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Lijsttrekker Anouk van Eekelen : “Mooi dat in Wassenaar zoveel door de samenleving zelf wordt opgepakt. Ik heb meegelopen met de vrijwilligers van het Rode Kruis, de reddingsbrigade en het hospice. Het is bijzonder én indrukwekkend wat vrijwilligers in dit dorp allemaal doen.”

De VVD is zuinig op iedereen!

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top