Ga naar hoofdinhoud

Pilot ‘samenwerken in het netwerk’

12 februari 20142 minute read

Wassenaar – Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar stemt in met het ontwikkelen van een pilot dienstverlening in het sociaal domein. De pilot gaat over de organisatie van hulp aan (kwetsbare) inwoners. De aanpak daarvan moet dichter bij huis en de cliënt moet altijd centraal staan. Dit betekent een andere werkwijze voor alle zorg- en hulpverleningsinstanties. Het inzetten van eigen kracht, meer preventie en minder zware zorg zijn belangrijke sleutelwoorden die in de aanpak centraal staan. De komende weken wordt de aanpak verder uitgewerkt met de maatschappelijke partners van de gemeente.

Wethouder Fatma Koşer Kaya (Sociale Zaken): ‘Ik ben blij met deze pilot, want dit is een uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat ondersteuning en begeleiding dichtbij inwoners worden georganiseerd, waarbij het uitgangspunt is dat we niet over, maar met mensen praten. Hiermee kunnen inwoners zelf regie voeren en aangeven hoe het beter kan.’

Wat houdt de pilot in?
Inwoners van Wassenaar die vanaf dit voorjaar een beroep doen op zorg of ondersteuning, krijgen hulp via deze nieuwe aanpak. In hoofdlijnen komt het erop neer dat zij net als voorheen een hulpvraag stellen aan een hulpverlener. Die stelt vervolgens vast of er sprake is van één probleem, of dat er wellicht meerdere problemen ten grondslag liggen aan de hulpvraag. Wanneer het nodig blijkt, zal een coördinerende hulpverlener en/of specialistische hulp ingeschakeld worden. Het kan immers zo zijn dat een gezin al verschillende hulpverleners heeft; dan is het handig dat zij samenwerken onder regie van één persoon. De pilot is een traject waarin de gemeente samen met haar partners de mogelijkheden van gebiedsgerichte zorg ontdekt en verder ontwikkelt.

Decentralisaties
Met de pilot bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe taken die zij vanuit het Rijk krijgt op het terrein van jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen: de zogenaamde drie decentralisaties. Uitgangspunt van de drie decentralisaties is dat gemeenten de hulp en ondersteuning beter en goedkoper kunnen organiseren. Deze opgave kan de gemeente alleen samen met haar inwoners en maatschappelijke partners invullen. Met elkaar werken we aan goede en betaalbare zorg voor iedereen.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top