Ga naar hoofdinhoud

Aan de slag met de Vleermuisbunker

13 februari 20143 minute read

Wassenaar – Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en wethouder Leendert de Lange van de gemeente Wassenaar hebben op donderdag 13 februari 2014 om 9.30 uur de aanzet gegeven tot een bijzonder project waarin cultuurhistorie, natuurbescherming, educatie en toeristische ontsluiting hand in hand gaan: het herstel van de Vleermuisbunker Wassenaar. Dit is mogelijk dankzij de subsidie van de provincie voor reparatiewerkzaamheden en de aanwijzing van de Vleermuisbunker als gemeentelijk monument. Wethouder de Lange overhandigde bij deze gelegenheid een monumentenschildje aan de Stichting Vleermuisbunker.

Tot 2007 werden in de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse slag wekelijks excursies gehouden. Honderden bezoekers werden jaarlijks meegenomen in een kilometers lang gangenstelsel, dat onderdeel uitmaakt van de Atlantikwall. In 2007 moest deze populaire excursie echter gestopt worden omdat een 50 meter lange scheur in het dak van een van de gangen was ontstaan. Daarmee was de veiligheid voor bezoekers niet meer gegarandeerd.

Zeven jaar na dato is op initiatief van de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar nieuwe aandacht gekomen voor het bunkerstelsel aan de Wassenaarseslag. Bij de gemeente Wassenaar deed de stichting een aanvraag voor een monumentale status van de bunker. Onlangs heeft de gemeente deze status aan de Vleermuisbunker Wassenaar toegekend. Ook stelde de provincie Zuid-Holland de Erfgoedlijn Atlantikwall vast. De Atlantikwall met daarin de bunkers is een van de zeven Erfgoedlijnen die de provincie heeft bepaald. Een erfgoedlijn is een lijn van monumenten. Een erfgoedlijn vertelt een kenmerkend verhaal, is gemeente en vaak regio overstijgend, ligt in kroonjuwelen of topgebieden, dient meerdere opgaven op het gebied van groen, water of mobiliteit, heeft een recreatief potentieel en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. De provincie stimuleert gebruik en herbestemming van ons Zuid-Hollands cultureel erfgoed omdat het hierdoor behouden kan blijven voor de toekomst. Daarmee kwam geld vrij om een herstelproject te financieren.

Het herstel van het bunkerstelsel gaat in nauwe samenspraak tussen de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar, Staatsbosbeheer, vleermuisdeskundige Haarsma en gerenommeerd architect Veldman, Rietbroek Smit. Het belang van deze bunker reikt immers verder dan alleen de cultuur-historische waarde en de mogelijkheid om bezoekers iets te vertellen over de Atlantikwall als geheel, en de rol van dit bunkerstelsel in het bijzonder. De gangen en ruimtes zijn ook van levensbelang voor een van de grootste populaties van de Meervleermuis in West-Europa. Bij de totstandkoming van het herstelplan zijn daarom zowel deskundigen op het gebied van vleermuizen als op het gebied van bunkers betrokken. Het herstelproject kenmerkt zich door een duidelijke keuze te maken voor een publiek en een reservaat deel. Kortom, een bijzonder project staat op het punt om te beginnen.

Tags

VleermuisbunkerWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top