Skip to content

Gemeenteraad Wassenaar stelt monumentenprijs in

13 februari 20142 minute read

Wassenaar – De raad van Wassenaar heeft op 10 februari unaniem het initiatiefvoorstel van raadslid barones De Vos van Steenwijk – Groeneveld omarmd tot het instellen van een Wassenaarse MonumentenPrijs. Barones de Vos van Steenwijk – Groeneveld, die na deze raadsperiode het raadslidmaatschap vaarwel zegt, heeft zich in de afgelopen vier raadsperioden onafgebroken ingezet voor het behoud en het op de kaart brengen van het cultureel erfgoed in Wassenaar.

Doelstelling MonumentenPrijs
Met de instelling van de Wassenaarse MonumentenPrijs wordt beoogd het belang te onderstrepen van het Wassenaars cultureel erfgoed en de kennis van en de betrokkenheid hiermee te vergroten. Daarnaast wordt met het instellen van de prijs benadrukt dat goed onderhouden monumenten een positieve uitstraling hebben op het duurzaam in stand houden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

De prijs is een kroon op de energie die de afgelopen raadsperiode is gestoken in het opstellen en implementeren van het cultureel erfgoedbeleid. Daarnaast is de prijs bedoeld als een uiting van erkenning en waardering voor eigenaren die hun monument goed en zorgvuldig onderhouden of restaureren. Instandhouding van het cultureel erfgoed draagt bij aan het zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar houden van de geschiedenis van Wassenaar.

Uitreiking MonumentenPrijs
De MonumentenPrijs wordt uitgereikt aan een persoon of een instantie van wie het restauratie- of instandhoudingproject een voorbeeldfunctie vervult óf aan een persoon of instantie die bijzonder heeft ingezet voor het behoud van het cultureel erfgoed óf aan een initiatief dat bijdraagt aan de instandhouding van het cultureel erfgoed in Wassenaar. De MonumentenPrijs wordt een keer in de twee jaar uitgereikt tijdens de Open Monumentendag. Om een en ander vorm te kunnen geven is door de raad een werkgroep ingesteld onder het voorzitterschap van de portefeuillehouder cultureel erfgoed. Deze is belast met de nominaties, de begeleiding van het proces en de verkiezing van de winnaar.

Tags

GemeenteraadWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top