Ga naar hoofdinhoud

Blijven verzetten tegen volbouwen Valkenburg

17 februari 20143 minute read

Wassenaar – Bebouwing Valkenburg? De een zegt: die race is al gelopen en daar kunnen we niets meer aan doen. Anderen, vooral vanuit de nieuwe lokale partijen, zeggen: stem op ons en wij gaan de plannen tegenhouden. Beide zijn onzin. Misschien uit onwetendheid, maar misschien is het ook een poging om onze inwoners bewust een rad voor de ogen te draaien.

Dat er woningen gebouwd gaan worden op de locatie van het voormalig Vliegkamp, is helaas een gegeven. Dat neemt niet weg dat er nog volop discussie is over de definitieve aantallen en vooral ook over de begrenzing van de bouwlocatie. Vanuit Wassenaar hebben we afgelopen jaren voortdurend het belang beklemtoond van het behoud van een robuuste groene buffer. Niet alleen in het belang van Wassenaar, maar behoud van het groen is in het belang van de hele regio. Het is immers nog de enige open verbinding tussen de kust en het Groene Hart. Als die wordt aangetast, komt die nooit meer terug.

Gelukkig heeft op ons aandringen ook de provincie dat belang onlangs onderkend en heeft het groene gebied een bijzondere, beschermde status toegekend. Ook hebben Provinciale Staten al in 2008 uitgesproken dat wanneer er minder woningen in het topsegment worden gebouwd, de vrijkomende ruimte moet worden toegevoegd aan de groene buffer. Dat punt is nu actueel en maakt het voor het CDA zeer de moeite waard om ons daar voor in te blijven zetten.

Eind 2013 presenteerde de Stuurgroep Valkenburg (bestaande uit de gemeente Katwijk en de vertegenwoordiging van het Rijk) namelijk het Masterplan Valkenburg, waarin de plannen verder zijn uitgewerkt. Een slecht plan, waarin het gebied volledig wordt volgebouwd en er zelfs woningen op Wassenaars grondgebied zijn voorzien. Dat kan en mag niet gebeuren. Wat het CDA betreft zal onze gemeente daar ook nooit aan meewerken.

Gelukkig is er nog de provincie. Ook de provincie heeft namelijk gereageerd naar de Stuurgroep dat moet worden vastgehouden aan de eerder gedane uitspraken: er mag alleen gebouwd worden van noord naar zuid en minder topwoningen betekent dat die ruimte gebruikt moet worden om de groene buffer te vergroten. De Wassenaarse politiek zal nu alles moeten doen om te zorgen dat de provincie z’n rug recht houdt en vasthoudt aan die afspraken.

Nee, de race is nog niet gelopen. En nee, met grote woorden – waarmee de nieuwe lokale partijen zichzelf overschreeuwen – houden we niet tegen dat er gebouwd zal worden. Maar met goede argumenten en met goede contacten met Provinciale Staten-leden, moet het lukken om onze groene buffers de bescherming te bieden die zo noodzakelijk is.

Tags

CDAValkenburgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top