Skip to content

Bridgedrive voor Dutch Dental Care zaterdag 12 April 2014

17 februari 20142 minute read

Wassenaar – Hebt u zin om deel te nemen aan een gezellige bridgedag met lunch in het Dorpshuis in het mooie centrum van Wassenaar? In tegenstelling tot vorige jaren gaan we niet meer van kroeg naar kroeg maar spelen alles in het Dorpshuis. Er zijn leuke prijzen door particulieren en plaatselijke bedrijven gratis ter beschikking gesteld voor het bridgen en de verkoop van lootjes. De opbrengst van deze dag gaat geheel naar het tandheelkundig project van de Stichting Dutch Dental Care.

De kosten van deelname bedragen € 60 per paar. Doet u mee? Geeft u dan op bij: Marjolijn Sneep charity-events@dutchdentalcare.nl, 06-24511783

Twee maal per jaar zendt DDC een aantal teams met tandartsen, mondhygiënisten en assistentes uit om op scholen alle leerlingen en omwonenden van de school gratis te controleren en zo nodig te behandelen. Zij betalen allen hun eigen kosten aan reis en verblijf .

Daarbij heeft DDC twee klinieken waar COHO’s (Comunity Oral Health Officer) werken. Dit zijn Keniaanse mannen of vrouwen, die een basisopleiding tandverzorging hebben gevolgd. Zij zijn bevoegd eenvoudige tandheelkundige hulp te verlenen en krijgen van DDC de mogelijkheid met moderne apparatuur te werken.

Voor de materialen en de apparatuur van de uitzendingen van teams en het in stand houden van de klinieken is geld nodig. DDC is afhankelijk van giften en donaties om dit te kunnen blijven doen. Meer informatie over DDC vindt u op onze website: www.dutchdentalcare.nl

Mocht u op 12 april verhinderd zijn maar wilt u deze stichting toch steunen dan kunt u uw gift ook over maken op bankrekening:
NL54ABNA040.71.57.573 t.n.v. Dutch Dental Care

Voor meer informatie over deze dag kunt u bellen met Marjolijn Sneep: 06-24511783

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top