Skip to content

Partij van de Arbeid Wassenaar; werk blijft van het grootste belang

19 februari 20142 minute read

Wassenaar – De gevolgen van de jarenlange crisis zijn ook in Wassenaar goed te merken. Weliswaar trekt de economie voorzichtig aan maar veel Wassenaarse bedrijven moeten elke dag hard knokken om het hoofd boven water te houden. Echt herstel van de economie wordt landelijk, in Europa of zelfs mondiaal bepaald, maar op de korte termijn kan de lokale politiek het verschil maken.

De Partij van de Arbeid Wassenaar wil daarom dat de lokale economie zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Door erop aan te dringen dat de gemeente snel vergunningen verleent en meedenkt hoe bedrijfsplannen en ideeën kunnen worden verwezenlijkt. Op stapel staande bouwprojecten of werkzaamheden moeten snel kunnen worden uitgevoerd. De Partij van de Arbeid wil onderzoeken of er behoefte is aan een bedrijfspand waarin startende ondernemers een goede start kunnen maken. Daar waar dat dit mogelijk is gunt de gemeente werk aan Wassenaarse bedrijven. Met al deze maatregelen kan de Wassenaarse bedrijven een extra steuntje in de rug worden gegeven om deze moeilijke tijd door te komen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat werk zoveel mogelijk in Wassenaar blijft en niet verloren is gegaan in het Wassenaar van morgen.

Helaas hebben teveel Wassenaarders nu geen werk. Iedereen kent wel iemand die zijn werk is verloren en nu noodgedwongen thuiszit. Waar mensen aan de kant zijn komen te staan vindt de PvdA Wassenaar het van groot belang dat mensen zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen. Door een opleiding te volgen kunnen zij hun kans verbeteren om weer aan het werk te komen. De gemeentelijke sociale dienst maakt gebruik van de Vrijwilligerscentrale voor de inzet van werklozen die daardoor zinvol werk kunnen doen en mogelijk weer betaald werk kunnen gaan verrichten. Daarom moet de Vrijwilligerscentrale ook blijvend op de steun kunnen rekenen van de gemeente Wassenaar. De komende jaren maakt de Partij van de Arbeid zich er sterk voor dat de gemeente haar inspanningen voor begeleiding naar werk, scholing en re-integratie verder intensiveert , o.a. door een project te starten in samenwerking met het jongerenwerk om de werkloosheid onder de jeugd en de gevolgen van voortijdig schooluitval te voorkomen.

Kortom; werk voor het Wassenaar van nu en van na de crisis!
Stém daarom 19 maart, Stém daarom 19 maart Partij van de Arbeid!

Tags

PvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top