Ga naar hoofdinhoud

Partij van de Arbeid Wassenaar; betaalbaar wonen voor iedereen!

2 maart 20142 minute read

Wassenaar – De gevolgen van de jarenlange crisis zijn ook in Wassenaar goed te merken. De gevolgen hiervan zijn ook merkbaar op de woningmarkt. Er is een toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen. Er is echter niet alleen behoefte aan betaalbare huurwoningen maar er zijn ook andere ontwikkelingen; mensen verhuizen steeds minder vaak en senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. Daarom vindt de Partij van de Arbeid Wassenaar dat hiermee bij nieuwbouw, verbouw of renovatie rekening dient te worden gehouden. Kort gezegd; het huis moet geschikt zijn om zowel door jongeren als door ouderen te worden bewoond. Zo kunnen we gebruik maken van de beschikbare ruimte en komen we tegemoet aan de toenemende vraag en de kwaliteitseisen van nu en in de toekomst.

Veel Wassenaarse jongeren moeten te vaak buiten Wassenaar op zoek naar een betaalbare woning. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat Wassenaarse jongeren ook in ons dorp kunnen blijven wonen. Dit is belangrijk voor de sociale cohesie in ons dorp maar ook zullen kinderen in de toekomst steeds meer mantelzorg verlenen voor hun ouders waardoor het belangrijker wordt dat zij ‘in de buurt’ wonen. Bij het toewijzen van de woningen moet daarom – in samenspraak met de woningcorporaties – worden afgesproken dat Wassenaarders meer kans krijgen op een huurwoning. De PvdA Wassenaar komt op voor kwetsbare groepen. Daarom vinden wij dat er speciale aandacht moet zijn voor ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en gescheiden ouders.

Het is prettig wonen in Wassenaar en de Partij van de Arbeid vindt een groene leefomgeving ook van groot belang. We zullen zuinig moeten zijn met de beschikbare ruimte. Dat betekent niet dat er niet kan worden gebouwd maar we kunnen ook creatief zijn en verbouwen of renoveren om aan de stijgende vraag te voldoen. Allerlei verenigingen, organisatie en instellingen werken bijvoorbeeld steeds meer samen. Hierdoor komt er op bestaande locaties ruimte vrij. Het project op het terrein van de Bellesteynschool is daarvan een goed voorbeeld. Ook elders zijn in ons dorp nog locaties beschikbaar waar kleinschalige bebouwing mogelijk is of bestaande panden geschikt kunnen worden gemaakt voor huisvesting. Kortom door creatief om te gaan met de beschikbare ruimte kunnen we ook in Wassenaar zorgen voor passende huisvesting en een prettige en groene leefomgeving.

Kortom; de Partij van de Arbeid staat voor betaalbaar wonen voor iedereen.
Stem daarom 19 maart, Stem daarom 19 maart Partij van de Arbeid!

Tags

PvdAWassenaar
Back To Top