Skip to content

WatWassenaarWil – De moeite waard!

2 maart 20142 minute read

Wassenaar – Opgericht in november 2005. Bij de verkiezingen op 7 maart 2006 direct 6 van de 21 zetels. WWW kreeg invloed van betekenis. Met enige trots noem ik een paar zaken die mede dankzij onze inzet werden bereikt:

– een halt toeroepen aan de verdere stijging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB); zelfs een lichte daling werd gerealiseerd;
– de uitgaven van de gemeente werden afgestemd op de inkomsten;
– de jarenlange wateroverlast werd eindelijk aangepakt door het baggeren van de afwateringen;
– er kwam een plan voor de renovatie van de kapotte rioleringen;
– in de getroffen gebieden werd een effectief drainagesysteem aangelegd.

Beweging ook op het sociale vlak.
Samen met de coalitiepartners werd de Infomaat ingericht. Vraagbaak voor ouderen en hulpbehoevenden.
Het behoud van de groene buffers rond ons dorp kreeg de noodzakelijke aandacht. Via Haaglanden lukte dat voor het gebied tussen Wassenaar-Zuid en Den Haag.
Onze verdediging van de buffer tussen Wassenaar en Katwijk (vliegveld Valkenburg) werd door de landelijke partijen gehinderd. Voor WWW was dat reden om de samenwerking te beëindigen. Dat werd dus oppositie.

Met niet meer dan 6 zetels in de raad kon WWW niet voorkomen dat goede maatregelen weer werden teruggedraaid: de OZB steeg weer, er werd weer meer uitgegeven dan er binnenkwam, verliezen moesten worden gedekt door de verkoop van gemeentelijk onroerend goed, op de financiële reserves werd ingeteerd.
Wel wist WWW te voorkomen dat de ruime opzet van het sportveld bij het zwembad en de Bellesteijnschool door grootschalige woningbouw verloren zou gaan. En ook de plannen voor 280 woningen in de Duivenvoortse polder en voor een Casino bij den Deyl werden ingetrokken.

En dan de fusie-dreiging.
Toen bleek dat er met Voorschoten en Leidschendam overlegd werd over een fusie heeft WWW hard aan de bel getrokken. De Wassenaarders lieten vervolgens merken niet van een fusie gediend te zijn. En het gemeentebestuur koos voor een lichtere vorm van intergemeentelijke samenwerking: de werkorganisatie Duivenvoorde. Dat is samenwerking zonder fusie!

Op 19 maart mag u weer uw stem uitbrengen.
Help Wassenaar aan een goed bestuur!

Bart Boon
lijsttrekker WWW

Tags

WassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top