Ga naar hoofdinhoud

CDA; goede woningen voor jong en oud!

3 maart 20143 minute read

Wassenaar – De Wassenaarse woningmarkt is een lastige. In de particuliere sector zijn koop- en huurwoningen vaak heel duur. In de sociale sector moeten Wassenaarse woningzoekenden vaak lang wachten op een geschikte woning. En in de middensector, zeker voor mensen met een inkomen net boven de sociale huurgrens, is het aanbod zeer beperkt. Daar bovenop komen nog eens de economische crisis, waardoor het lastiger is een hypotheek te krijgen, en het beleid van rijksoverheid dat ouderen langer in hun eigen huis moeten kunnen blijven wonen.

Juist in zo’n lastige situatie moeten we ook de komende jaren alles op alles blijven zetten om de doelstellingen uit onze woonvisie te realiseren: meer kansen creëren voor Wassenaarse starters, het bevorderen van de doorstroming en het vergroten van het aanbod van geschikte woningen (appartementen) voor ouderen.

Dat kan alleen als we blijven investeren in creatieve oplossingen en een hechte samenwerking met alle betrokken partijen. Dat zijn allereerst de twee Wassenaarse woningcorporaties, de Woningbouwvereniging St. Willibrordus en de Wassenaarsche BouwStichting, die samen ruim 3500 huizen in beheer hebben. Samen met de corporaties moeten we kijken hoe deze voorraad op peil en up-to-date gehouden kan worden. Gestimuleerd door het rijk investeren de corporaties bijvoorbeeld al heel veel om oudere woningen met hoge stookkosten, energiezuiniger te maken en te voorzien van meer woongenot. De uitdaging is aan de corporaties om dit nieuwe “comfort” ook betaalbaar te houden.

In samenwerking met de corporaties wordt er ook aan gewerkt om de zorgaanbieders een goede plek in de wijk te bieden. Bewoners en gebruikers van De Plataan, De Peppel, Huize Willibrord en De Bonte Os hebben bijvoorbeeld al verschillende activiteiten en zorgvoorzieningen dicht bij huis. Recentelijk is wijkverpleging in het Buurtcentrum van Kerkehout met enthousiasme gestart. Voor het CDA is Buurtcentrum Oostdorp na de renovatie, een serieuze kandidaat voor huisvesting van zorg in deze wijk. Dit soort voorzieningen moeten we versterken en vergroten.

Binnen Haaglanden zijn afspraken gemaakt om de kansen voor Wassenaarse starters op woningmarkt te vergroten. Nu Haaglanden volgend jaar zal worden opgeheven, zullen er in de regio nieuwe afspraken gemaakt moeten worden om dit zo te houden. Om de positie van met name jonge woningzoekenden te versterken, is op initiatief van het CDA in Wassenaar de ‘starterslening’ geïntroduceerd. Daardoor is het eerder mogelijk om de aankoop van een huis te financieren.

De Wassenaarse woningmarkt is een lastige. Maar door een goede samenwerking en door voortdurend te werken aan creatieve oplossingen is het wel degelijk mogelijk om goede resultaten te bereiken. Het CDA blijft zich daar ook komende jaren volop voor inzetten. Reden voor het CDA om daarover dinsdag 4 maart een gesprek te voeren met de huurdersvereniging van De Wassenaarsche.

CDA: samen succesvol voor Wassenaar

Tags

CDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top