Ga naar hoofdinhoud

Goed Bestuur volgens WatWassenaarWil (WWW)

4 maart 20142 minute read

Wassenaar – Op weg naar de verkiezingen hebben de burgers van Wassenaar een ruime keuze uit (nieuwe) partijen. Veel van deze partijen hebben als slogan in folders en op de website: ‘een beter bestuur’ . Maar weinigen leggen uit wat ze daarmee bedoelen en nog minder geven aan hoe ze dat willen bereiken. WWW is al vele jaren actief gericht op verbetering van de bestuurskwaliteit. Door de andere partijen is WWW tot oppositie gedwongen en ziet daardoor haar streven naar transparantie vaak gedwarsboomd.

Wanneer wij spreken over beter bestuur bedoelen we een aantal dingen. Ten eerste vinden we al meer dan acht jaar dat het gemeentebestuur teveel een eigen agenda nastreeft die niet gebaseerd is op het Wassenaarse belang maar vooral de doelen van individuen dient. Ten tweede gaat de gemeente een echt gesprek met de bevolking, ondernemers etc. uit de weg. Vragen worden niet of vaag beantwoord en het enige dat de bewoners krijgen is het zoveelste plaatje van bestuurders in de lokale krant. Ten derde is er geen duidelijk idee met een vastomlijnd plan wat we samen van ons dorp willen maken. Het gevolg is dat de gemeente steeds een speelbal in het veld van de ons omringende krachten is en het college raakt daardoor de regie kwijt.

In de praktijk betekent dit dat het gemeentelijk beleid niet koersvast is en dat de gemeenteraad B&W onvoldoende dwingt om verantwoording af te leggen. Toch kan dit makkelijk gedaan worden. Veel globale werkzaamheden, subsidies en andere uitgaven kunnen best omgezet worden in concrete taken of projecten met duidelijke afspraken over tijdsduur en kosten gekoppeld aan prestatieafspraken en meetbare criteria. Per taak of project kan dan gemeten worden of de doelstelling is gehaald en er staat een automatische rem op de overschrijding van uitgaven. Dit maakt beleid inzichtelijk en toetsbaar en moet wat WWW betreft de norm worden voor de komende jaren. Want de burger betaalt maar weet niet wat hij er voor terug krijgt. WWW rekent op U zodat U op ons kunt rekenen.

Marcel Kopmels
WatWassenaarWil

Tags

WassenaarWWW
Back To Top