Skip to content

Zorg met Passie!

4 maart 20143 minute read

Wassenaar – Passie voor Wassenaar heeft de extra zorg taken die de gemeente gaat krijgen de komende jaren als belangrijk speerpunt in haar programma opgenomen. Dat was voor mij de belangrijkste reden om mee te werken met Passie voor Wassenaar. Het is nu een kans om de maatschappelijke ondersteuning in Wassenaar nog beter te maken dan hij al is en het niet als bedreiging te zien.

Wat willen we wel:
We willen de regie bij de zorgvrager en niet bij de aanbieders. Het is aan degene die de zorg nodig heeft om te bepalen wat en hoe er zorg gekregen wordt. Als dat helaas niet meer mogelijk is, dan samen met de naaste familie of vrienden die bepalen wat het beste is voor iemand. Dus we willen geen standaard ‘zorgpakketje’ maar een eigen regie, ook met het persoons gebonden budget (PGB) als dat beter is. Geen vaste zorgaanbieder in 1 wijk maar passend bij de vraag. U wilt toch zelf bepalen wie u straks komt wassen?

Stop de verspilling, juist in de zorg. Omdat mensen de juiste zorg krijgen zal er ook minder verspilling zijn van gelden, waardoor we als gemeente meer kunnen doen voor anderen. Hoe vaak wordt er niet het foute hulpmiddel verstrekt en worden scootmobiels niet meer gebruikt en staan ze werkeloos in een schuurtje. De gemeente betaalt wel huur voor zo’n apparaat. Efficiënte buurtgerichte zorg en waar nodig specialistische hulp uit de regio. Goede controle op de budgets, inzet op regelmatig huisbezoek en een sterke coördinatie vanuit het zorgloket in het gemeentehuis. Ook is een preventie programma een middel om verzwaring van zorgvraag te verminderen. Goede en snelle informatie voor mensen met een zorgvraag maar ook ter ondersteuning van mantelzorgers zodat dure intramurale zorg niet nodig is of uitgesteld kan worden.

Laagdrempelige toegang tot de zorg moet de efficiëntie ten goede komen. Geen bureaucratische rompslomp wel direct iemand spreken die je kan helpen. Geen ‘van kastje naar de muur’ zorg, maar direct iemand op de stoep. Eindeloze formulieren en maanden lange wachttijden verbeteren de zorg niet maar kosten geld. Samen werken met- en door alle betrokken partijen die kunnen helpen. Veel mensen met een zorgvraag krijgen die zorg nu ook al, alleen worden de budgetten overgeheveld. Kijk waar verbeterd kan worden en verander niet te snel zodat de bestaande initiatieven ten onder gaan aan grootschalige inkoop.

Wassenaar wordt door het lage inwonertal als 1 wijk voor de zorg gezien. Passie voor Wassenaar is het daar niet mee eens. We moeten een goede verdeling maken zodat waar de zorg gevraagd wordt ook zorg verleend kan worden. De 22 prachtige buurten moeten verder ondersteund worden zodat van de Hogeboomseweg tot aan de Brienenlaan en van Rijksdorp tot in Kerkehout iedereen zeker van zorg is en er goed samengewerkt kan worden met welzijnsorganisaties en vrijwilligers.
Gewoon echte zorg op maat met Passie.

Inge Zweerts de Jong
www.passievoorwassenaar.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top