Skip to content

Op weg naar 19 maart – verkiezingen gemeenteraad

5 maart 20142 minute read

Wassenaar – Nieuwsgierig volg ik in de lokale media wat de politieke partijen ons willen laten weten. Iets nieuws onder de zon? Niet te vinden. Is dat erg? Gelukkig besteden alle partijen aandacht aan wat voor ons dorp belangrijk is en waar WatWassenaarWil (WWW) vanaf 2006 consequent voor heeft gepleit.

Wat voorbeelden.
Tegengaan van verkeersoverlast. Toen en nu een belangrijk punt. Er hangt ons nogal wat boven het hoofd als de plannen van rijk en provincie en grote bedrijven zouden worden gerealiseerd. Verdere expansie vakantiepark Duinrel, grootscha;ige nieuwbouw op het voormalige vliegveld, bouwplannen voor de polder tussen Voorschoten en Wassenaar. En stel je voor de drafsportenclave Duindigt veranderen in een nieuwe woonwijk.

Behoud van groen en open ruimte.
Wanneer dat allemaal doorgaat hebben we het niet alleen meer over verkeersoverlast. Dan gaat het nu nog unieke karakter van Wassenaar – groene parel in overvolle randstad – grotendeels verloren. Aantrekkelijk leven en wonen in dit dorp? Vergeet het maar! Lucebert krijgt dan helaas gelijk: “alles van waarde is weerloos”

Zorg voor jeugd en jongeren: hoogwaardig onderwijs, goede open verbindingen tussen school en vrije tijd. Sportbeoefening al dan niet in verenigingsverband.
Jongeren in contact brengen met kunst en cultuur. Regelen van een eigen ‘plek’, een ontmoetingspunt. Van groot belang wordt de voorbereiding van het gemeentelijk apparaat op de professionele jeugdzorg. Die verantwoordelijkheid draagt het Rijk per 1.1.2015 over aan de gemeente. Lastig. Het Rijk verlaagt eerst het beschikbare budget en zadelt de gemeenten op met de gevolgen van deze bezuiniging.

Financiën.
De trefwoorden voor WatWassenaarWil:
– uitgaven en inkomsten in evenwicht
– zorgvuldig beheer van de beschikbare middelen
– permanent gericht op reductie van kosten.

Als betrokken burger lees ik hierover in de lokale media. Ik stel vast dat we in 2006 een politieke afsplitsing hebben gezien waar ons dorp wat aan heeft. Op 19 maart as. zijn er weer verkiezingen. Ik ben van mening dat het onafhankelijk eigen geluid van WWW uw stem en steun dan zonder meer opnieuw verdient.

Wiel Peters
betrokken burger van Wassenaar.

Tags

WassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top