Skip to content

Nieuwsbrief 2 NSS2014 Gemeente Wassenaar

7 maart 20143 minute read

Wassenaar – Op maandag 24 en dinsdag 25 maart verwelkomt Nederland 58 wereldleiders, 5000 delegatieleden en 3000 journalisten tijdens de Nuclear Security Summit. Het is de grootste top die ooit in Nederland is georganiseerd. Voor een veilig en goed verloop van deze top zijn veiligheids- en verkeersmaatregelen onvermijdelijk. Overlast wordt zo veel mogelijk beperkt. Niettemin moeten weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rekening houden met zeer ernstige verkeershinder. Dat geldt ook voor weggebruikers in WASSENAAR, Voorschoten, Leiden, Katwijk, Noordwijk, de Bollenstreek en Haarlemmermeer.

Informatiemiddag zorgsector op 7 maart in De Paauw
Op vrijdag 7 maart vondt om 16.00 uur een informatiebijeenkomst plaats voor zorgverleners uit Voorschoten en Wassenaar, of zorgverleners die hier werkzaam zijn. Tijdens deze bijeenkomst is naast Politie Den Haag o.a ook de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), huisartsen en thuiszorgorganisaties aanwezig.

Informatieavonden bewoners
Op maandag 10, dinsdag 11 en donderdag 13 maart organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten. Kijk voor de locaties op de gemeentelijke website www.wassenaar.nl/nss2014.

Eerste gemeentelijke informatieavond NSS2014 goed bezocht
Op dinsdag 4 maart organiseerde de gemeente Wassenaar een bewonersbijeenkomst over de NSS voor bewoners van de wijk Kerkehout in het buurtcentrum van Kerkehout. De avond werd goed bezocht. Bewoners kregen een presentatie over de verkeersmaatregelen in Kerkehout door de politie Haaglanden en welke verkeersmaatregelen rond de NSS noodzakelijk zijn en wat dit voor bewoners van de wijk betekent. Aan de hand van grote detailkaarten werd uitgelegd welke routes wel en niet geopend zijn tijdens deze dagen. Na de presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen door bewoners. Met name de bereikbaarheid van de wijk voor hulpdiensten werd meerdere malen aan de orde gesteld. De gemeente heeft aangegeven dat Kerkehout voor brandweer, politie en ambulance (helikopter) ook tijdens de NSS volgens de daarvoor gestelde aanrijtijden te bereiken is.

Gratis OV-pendeldienst tussen Wassenaar en Station Voorschoten
Op 24 en 25 maart kunnen bewoners gebruik maken van een gratis OV-pendeldienst die rijdt tussen station Voorschoten en Wassenaar. De bus maakt ook een stop bij de Van Oldenbarneveltstraat, en vervolgt daarna de route van buslijn 43. In Voorschoten stopt de bus bij het station Voorschoten. Meer informatie vindt u op de website van Véolia www.veolia.nl.

Buslijn 90
Ook buslijn 90 van Arriva rijdt deze dagen. De dienstregeling van deze buslijn is aangepast en kunt u vinden op www.arriva.nl/zuid-holland

Aanwezigheid defensie
Bij de Wassenaarse Slag worden door Defensie wapensystemen geplaatst voor luchtruimbewaking. Het strand van Wassenaar blijft gewoon toegankelijk. Verder zal in de week voorafgaande aan de NSS sprake zijn van luchtbewegingen door helikopters. Dat kan geluidsoverlast veroorzaken. In principe wordt bebouwd gebied zoveel mogelijk gemeden. Heeft u toch nog klachten, mail dan naar geluidsoverlast@defensie.nl. of bel het gratis nummer 0800-0226033.

Op www.wassenaar.nl/nss2014 vindt u een overzichtskaartje van de defensiemaatregelen tijdens de NSS.

Meer informatie & contact
Alle verkeersmaatregelen in de regio vindt u terug op de website www.vananaarbeter.nl Ook vindt u informatie op de landelijke website van de NSS via www.nss2014.nl.

Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail aan nss2014@wassenaar.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Wassenaar via telefoonnummer 14070 of kijk op www.wassenaar.nl/nss2014

Tags

GemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top