Skip to content

Verantwoording: Continuering Actiegroep ‘Stop de Verspilling’

8 maart 20144 minute read

Wassenaar – Na bijna twee maanden actie voeren, ziet het er naar uit dat er een streep onder deze schaamteloze klucht, seksrel, gezet kan worden. Wat hebben we bereikt en wat niet ? Zoals u weet is de ad hoc actiegroep een gevolg van de bij mij uit de hand gelopen boosheid en verontwaardiging. Na mijn kwaadheid begin januari bij TV West geventileerd te hebben, heb ik, wellicht onbezonnen, een ingezonden stuk in de Wassenaarse Krant geschreven, met mijn e-mail adres.

Ik wilde wel eens weten of ik alleen stond in mijn verontwaardiging over de geldverspilling en het schandalige en onvolwassen gedrag van enkele ‘politici’ uit het Gemeentehuis. Ik kreeg een lawine van adhesie betuigingen over me heen, en zat er toen aan ‘vast’ onder het motto, “wie A zegt moet ook B” zeggen en desnoods tot Z doorgaan. Gesteund door al die sympathisanten is toen de actiegroep ontstaan. Het is weer eens gebleken dat zulke zaken, controle over het doen en laten van B&W., niet overgelaten kan worden aan de politieke partijen. Zij zijn onderdeel van het systeem. Niemand heeft bij het begin van deze affaire daadkrachtig genoeg ingegrepen, ook geen politieke partij.

Nu kun je in zo’n geval twee dingen doen: “schande” roepen aan de borreltafel waarbij de betrokkenen (“schuldigen”) rustig in vertrouwen kunnen afwachten tot het vergeten en overgewaaid is, of en dat is de situatie waarin ik ben beland, we gaan er iets aan doen, we pikken het niet en we richten pijlen op de betrokkenen. Hoewel van nature geen ‘barricade beklimmer’ , ben ik er wel van overtuigd dat je van tijd tot tijd luidruchtig aan een bel moet trekken om de politici duidelijk te maken dat ze zich niet van alles kunnen permitteren. Hou ze wakker en bij les en betracht een fatsoenlijk gedrag, hoe moeilijk dat voor sommigen blijkt te zijn. Grijp ze waar nodig bij de ‘lurven’; “wij hebben je gekozen denk er aan het is ons geld en wij verwachten dat je daar goed mee omgaat!”

Wat hebben we nu bereikt ? Niet wat we eisten. Het geld, die twee maal €150.000 is weg, tenzij de Bond van belastingbetalers (een grote steun voor mij in deze barre affaire) er in slaagt een gedeelte terug te krijgen. Ook is er niet in het openbaar door de betrokkenen en B&W. excuus en verantwoording afgelegd.

Wat hebben we misschien wel bereikt ? Het moet voor de lokale politici duidelijk zijn geworden, en blijven, dat we ze (buiten parlementair) kritisch blijven volgen en in actie komen wanneer er weer eens ‘vreemde’ dingen gebeuren. Ik hoop dat dit nu wel is doorgedrongen. Ook het infame gedrag van enkele politici met als treurige ‘topper’ onze protagoniste, voormalig raadslid, die via haar advocaat de gemeente heeft gechanteerd, heb ik hopelijk helder aan de kaak gesteld.

Stop de Verspilling
Ik stel voor deze actiegroep niet op te heffen, ons werk nooit voorbij. Er moet buitenparlementaire controle blijven. Hierbij doe ik aan oproep: wie doet mee ? Dit houdt niet meer in dat we attent blijven op het doen en laten in het Raadhuis en misschien, af en toe ergens bijeen komen (vanaf april bent u bij mij welkom op strand van de zeilvereniging) om een borrel, koffie of iets anders te nuttigen. Niets officieels, een ‘mini denktankje’, maar het moet duidelijk zijn dat de burgers blijven opletten. Ik denk dat je met vijf personen al een heel eind komt. Ik heb ook geen zin meer om het alleen te doen. Ook geen vaste agenda en helemaal geen vergader programma . Gewoon even bellen als er iets is. Ik wacht af.

Tenslotte
Het is voor mij een boeiende en leerzame tijd geweest; om te lachen en boos te zijn over stompzinnigheid en vulgair gedrag. Maar ik heb ook nieuwe en aardige mensen leren kennen. Ik wil hierbij ook de redactie van de Wassenaarse Krant bedanken voor de ruimte die zij mij bijna elke week gegeven hebben om mijn ongenoegen te ventileren, maar vooral ook de heer Olaf Stuger voorzitter van de Bond van Belastingbetalers (een non commerciële stichting). Het is een meer dan nuttige ‘club’ die ons heeft geholpen druk op de ketel te houden. En ook dank aan al diegenen die achter mij stonden.

Vriendelijke groeten,
Martin Schuitema (hmp.schuitema@gmail.com) Tel 070 5112834

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top