Skip to content

Digitale Flitsbalie: snel en gemakkelijk bijzondere bijstand aanvragen

11 maart 20142 minute read

Wassenaar – Inwoners van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar kunnen binnenkort via de Flitsbalie digitaal een aanvraag voor bijzondere bijstand doen. Dit maakt het voor inwoners makkelijker, sneller en eenvoudiger.

Op woensdag 12 maart om 12.00 uur vindt een presentatie plaats van de Flitsbalie in aanwezigheid van Fatma Koşer Kaya, wethouder Werk en Inkomen. Ook gaat zij kort in op de resultaten van de onlangs verschenen armoedemonitor en de Minima Effect Rapportage. Uw (foto)redactie is van harte welkom van 12.00 – 12.30 in het Van Heeckerenhuis (van Heekerenstraat 2) in Wassenaar.

Lagere drempels
Een aanvraag doen kan vanaf nu op elke computer; thuis, bij vrienden, in de bibliotheek, op het Werkplein Corbulo (Voorburg) of in het gemeentehuis. De digitale Flitsbalie is één van de middelen die de gemeenten inzetten zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de beschikbare regelingen. Uit landelijk en lokaal onderzoek blijkt namelijk dat ingewikkelde aanvraagprocedures en gebrek aan een overzicht van de regelingen vaak een drempel vormen. Met de digitale Flitsbalie en digitale aanvragen willen de gemeenten die drempel verder verlagen.

Wat voor regelingen biedt de Flitsbalie aan?
De regelingen die de Flitsbalie aanbiedt zijn bijvoorbeeld de regeling maatschappelijke participatie,
de computerregeling de Bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten en pensioengerechtigden.

Minder regels
Aanvragers krijgen na het invullen direct te zien op welke regelingen zij recht hebben en weten dus meteen waar zij aan toe zijn. Een vereiste is dat inwoners ingeschreven staan bij de gemeente en een bijstandsuitkering voor levensonderhoud op grond van de WWB (Wet werk en bijstand) ontvangen. Inloggen is alleen mogelijk met DigiD. De gemeenten werken aan vermindering van regels en een snellere afhandeling van vragen. De Flitsbalie is hier een goed voorbeeld van.

Wethouder Fatma Koşer Kaya (Welzijn): ‘Ik vind goede dienstverlening en klantgerichtheid erg belangrijk. Met de Flitsbalie sluiten we beter aan bij de behoefte van inwoners door vermindering van regels en een snellere afhandeling van vragen. Ook geven we hiermee meer bekendheid aan verschillende regelingen die van wezenlijk belang zijn voor inwoners met een laag inkomen.’

Tags

FlitsbalieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top