Skip to content

Hart voor Wassenaar: ga stemmen!!!!

11 maart 20142 minute read

Wassenaar – In de afgelopen weken hebben we veel mensen gesproken. Alles bij elkaar misschien wel enkele duizenden. Het hele Hart voor Wassenaar team is druk in de weer geweest om als jonge partij in Wassenaar met zoveel mogelijk Wassenaarders contact te leggen.

We hebben veel gehoord. En vaak waren we echt verbijsterd: Te veel mensen hebben het gehad met de politiek in Wassenaar. Na alle fouten, wisselingen, blunders en rellen willen velen niets meer te maken hebben met de oude partijen, waarbij vooral de VVD en de WWW worden genoemd. We horen: Het moet anders.
Gelukkig maar dan er twee nieuwe partijen zijn opgestaan, waarvan Hart voor Wassenaar de belangrijkste. En dus kan het anders.

Het is voor het team van Hart voor Wassenaar de reden om wat ze wil bereiken verder aan te scherpen:

• Verkeer niet laten toenemen, en daarmee overlast, lawaai, en vervuiling verminderen en bereikbaarheid en veiligheid verbeteren.
• Zorg en sociaal: kleinschalig en individueel. Bovendien: Mensen die in Wassenaar wonen hebben het recht om in Wassenaar te blijven wonen.
• Referendum: bij belangrijke beslissingen moeten de bewoners via een stemming beslissen. Op die manier weten de baasjes in de gemeenteraad wie de echte baas van Wassenaar is: alle bewoners van Wassenaar.
• Verhoging van de toeristenbelasting. Iedere partij vindt dat er bezuinigd moet worden. Maar er zijn miljoenen toeristen die Wassenaar jaarlijks bezoeken. Die dragen niets of weinig bij aan ons dorp, behalve volle wegen. Terwijl toeristenbelasting een perfect middel is om toeristen bij te laten dragen aan de kosten die Wassenaar voor hun maakt. Hoeven we ook minder te bezuinigen.

Maar wat Hart voor Wassenaar vooral wil zeggen is: ga stemmen!!! Want als je niet gaat stemmen dan geef je geen nieuwe richting aan. Dan blijft het bij het oude. Stemmen is goed voor je zelf. En stem dan op een lokale partij, want dat is goed voor Wassenaar. En stem dan op Hart voor Wassenaar, want dat is goed voor ons allemaal. Want het moet anders.

Team Hart voor Wassenaar

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top