Skip to content

Passie voor Wassenaar in peilingen op de 2e plaats!

11 maart 20143 minute read

Wassenaar – Naar aanleiding van de verkiezingscampagne om de gunst van de kiezer zijn een aantal zaken opgevallen. De meeste partijen strijden met open vizier en hebben zo langzamerhand dezelfde aandachtspunten. Zorg, jeugd, groen, geen fusie, oplossen sluipverkeer en een goed bestuur. Dat is goed nieuws want dat maakt het vormen van een coalitie straks eenvoudiger. Het zal dus gaan om de kracht van de samenstelling van het team en hoe dat bij u overkomt. De kandidaten van Passie voor Wassenaar zijn zorgvuldig geselecteerd op kennis, kunde en reputatie. Eventuele raadsleden zullen straks een verklaring van integriteit afleggen en ondertekenen.

De campagne van de partij ligt op koers. Volgens de politieke barometer van www.wassenaarders.nl staat Passie voor Wassenaar op de 2e plaats! Daar zijn wij best trots op! “Rust in de tent” en een professioneel bestuur is wat wij, naast onze overige speerpunten, hoog in het vaandel hebben staan. En om daar geen enkel misverstand over te laten bestaan: indien Passie voor Wassenaar een wethouder mag leveren dan is dat iemand van onze eigen kieslijst. Wij hebben een aantal sterke bestuurders op de lijst die niet weglopen voor hun verantwoordelijkheid.

Naar aanleiding van het door ons voorgestelde Wassenaars Overleg voor Toerisme (WOT) nog even het volgende. Ondergetekende heeft jarenlang deel uit gemaakt van het Utrechts Overleg voor Toerisme. Dit overleg kost niets en levert veel op. Alle organisatoren van sport- & culturele evenementen, attracties, bos- en strand bezoek, winkeliers, horeca, musea, hotels en gemeente/politie komen 2 keer per jaar bijeen om de agenda van de gezamenlijke activiteiten op elkaar af te stemmen. Waarom? Om de piekbelasting van bezoekersstromen/parkeren zoveel als mogelijk te reguleren. Maar ook, om winkeliers, restaurant- en hoteleigenaren de gelegenheid te bieden promotionele activiteiten te ontwikkelen om de bezoeker langer in Wassenaar vast te houden zodat er meer wordt uitgegeven. Dat is goed voor onze lokale economie.

Danielle Landesz en ondergetekende hebben Passie voor Wassenaar mede opgericht vanuit het perspectief onze sociale verantwoordelijkheid te willen nemen voor de Wassenaarders die het meest kwetsbaar zijn. Of dat nu is door eenzaamheid, ouderdom, ziekte of werkloosheid. Afgelopen week werd tijdens het jeugddebat pijnlijk duidelijk dat veel jongeren worden geconfronteerd met uitzichtloosheid op een stageplaats of baan. Passie voor Wassenaar heeft met hen afgesproken, dat de meest acute dossiers door ons individueel zullen worden opgepakt en in het netwerk van Wassenaarse ondernemers zullen worden besproken. Daarnaast hebben wij aangegeven ons hard te maken voor een Werkgelegenheidsloket dat de Wassenaarse jeugd zal moeten helpen, zo nodig op nationaal niveau, aan een stageplek of baan. Zo lang dat er allemaal nog niet is mag men zich voor loopbaanbegeleiding bij ondergetekende melden. Geen woorden maar daden! Dat is Passie voor Wassenaar.

Jan van der Does de Willebois
Bestuur & organisatie
www.passievoorwassenaar.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top