Skip to content

Goed bestuur en leiderschap

12 maart 20143 minute read

Wassenaar – Wat verwacht u van gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren in Wassenaar? De integriteit van het openbaar bestuur staat de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling. Er hebben zich incidenten voorgedaan waaraan politiek en media veel aandacht hebben besteed.

Wij hebben vorig jaar besloten een politieke partij op te richten, uit de gedachte dat ons mooie dorp met zoveel goed opgeleide inwoners in staat moet kunnen zijn om een goed bestuur te vormen.

Jan van der Does de Willebois (bestuur en organisatie) en ondergetekende (specialist in Corporate Governance, oftewel goed ondernemingsbestuur) hebben samen gezocht naar professionals op alle gebieden die Wassenaar nodig heeft en ook kandidaten met politieke ervaring. Voor de komende jaren staat er een professioneel team voor u klaar, geen baantjes jagers, maar Wassenaarders die zich met passie inzetten voor ons mooie dorp!

Hoe vinden wij van Passie voor Wassenaar dat Goed bestuur en leiderschap eruit zou horen te zien:

Integriteit heeft vooral te maken met openheid en het kunnen en willen afleggen van verantwoordelijkheid over het gedrag. Het gaat om gedrag met betrekking tot het omgaan met vertrouwelijke informatie, het uitvoeren van (al dan niet betaalde) nevenwerkzaamheden, het aannemen van geschenken, het gebruik van gemeentelijke voorzieningen, in- en uitklokken en reageren op niet-integer gedrag.

Belangrijker is een algemeen besef van normen en waarden waardoor de weerbaarheid toeneemt. Het middel bij uitstek om machtsbederf of een aantasting van de integriteit tegen te gaan is een hoge mate van openheid.

Bij goed bestuur en leiderschap passen de volgende waarden:
• Dienstbaarheid
• Professionaliteit
• Verantwoordelijkheid
• Zorgvuldigheid
• Vertrouwelijkheid
• Onafhankelijkheid

Ook wordt voorkomen dat er vermenging optreedt met oneigenlijke belangen of dat de schijn van vermenging ontstaat. Raakvlakken tussen functionele taken en privéactiviteiten van bestuurders kunnen leiden tot botsing of verstrengeling van belangen. Daardoor kan een onafhankelijke beoordeling in gevaar komen. Uitgangspunt is dat een bestuurder zonder toestemming privé geen gebruik mag maken van de interne diensten en eigendommen van de gemeente. Alle zaken binnen het gemeentehuis worden bekostigd met gemeenschapsgeld en zijn dus bestemd voor gemeentelijke doeleinden. Dat geldt van internetaansluiting tot suikerzakje.

Bestuurders dragen het integriteitbeleid uit. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn individuele gedrag. Bestuurders dienen het algemeen belang, proberen met hun handelen het vertrouwen in de overheid te versterken, houden zich aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels. Bestuurders geven u het goede voorbeeld, zijn open in hun manier van werken en aanspreekbaar op werkwijze en houding naar medewerkers.

De bestuurders van Passie van Wassenaar staan voor u klaar!

Drs. Danielle Landesz – Campen RA
www.passievoorwassenaar.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top