Skip to content

Open spreekuur over veranderingen in sociaal domein

12 maart 201453 second read

Wassenaar – Op donderdag 13 maart wordt een open spreekuur gehouden over de veranderingen op het gebied van jeugd, ouderen en werk met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Het spreekuur vindt plaats in het gemeentekantoor van Wassenaar, Johan de Wittstraat 45. Wethouder Fatma Koşer Kaya wil graag met u in gesprek. U kunt binnenlopen met uw vragen over deze onderwerpen tussen 16.00 en 17.00 uur.

Wassenaar bereidt zich voor op de nieuwe taken die het Rijk overhevelt naar de gemeentenop het terrein van jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen: de zogenaamde drie decentralisaties. Uitgangspunt van de drie decentralisaties is dat gemeenten de hulp en ondersteuning beter en goedkoper kunnen organiseren.

Goede en betaalbare zorg
Een uitdaging volgens wethouder Fatma Koser Kaya: ‘Deze opgave kan de gemeente alleen invullen samen met haar inwoners en maatschappelijke partners. Met elkaar werken we aan goede en betaalbare zorg voor iedereen. Centraal hierbij staat dat ondersteuning en begeleiding dichtbij inwoners worden georganiseerd. Het uitgangspunt is dat we niet over, maar met mensen praten. Zo kunnen inwoners zelf regie voeren en aangeven waar hun behoefte ligt’.

Tags

SpreekuurWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top