Skip to content

NLdoet wordt verlengd met de ‘nucleaire top’ dagen bij SWZ

13 maart 20142 minute read

Wassenaar – Zoals bekend vindt op 24 en 25 maart 2014 de nucleaire top plaats in Den Haag. Hierdoor zit Wassenaar bijna op slot en zijn de meeste bewoners verplicht om thuis te blijven, omdat er wegen rondom Wassenaar zijn afgesloten.

De burgemeester heeft aangegeven dat de burgers, die niet weg kunnen dan maar twee vakantiedagen moeten opnemen. Drie Wassenaarse zorginstellingen; Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ), Van Ommerenpark en Florence woonzorgcentrum Duinstede roepen onder andere die burgers op om de oudere medebewoners van Wassenaar een leuke middag te bezorgen.

In het weekend voorafgaand is het nationale vrijwilligersweekend van NLdoet. Dit wordt voor SWZ, Van Ommerenpark en woon-zorgcentrum Duinstede verlengd met twee dagen; 24 en 25 maart. Er zijn namelijk bewoners die door de nucleaire top geen bezoek krijgen op die dagen. Om die reden hebben de drie Wassenaarse zorginstellingen de handen ineen geslagen om voor de bewoners van deze zorginstellingen twee leuke middagen te organiseren vanaf 14.00 uur. Daarbij is hulp uiteraard van harte welkom en nodigen we de inwoners van Wassenaar uit om op bezoek te komen en met de bewoners iets leuks te gaan doen. Te denken valt aan; spelletjes doen, wandelen, voorlezen, koffiedrinken etc. Voor koffie en thee wordt gezorgd!

Om te weten op hoeveel mensen gerekend kan worden, kunt u zich bij de receptie van de betreffende zorginstelling aanmelden voor 24 en/of 25 maart a.s.

SWZ Willibrord, Poortlaan 20, tel. 070-512 32 00
SWZ Sophieke, Van Zuylen van Nijeveltstraat 313, tel. 070-512 11 11

Van Ommerenpark (Johannahuis), Van Ommerenpark 200, tel. 070-512 45 00

Florence woonzorgcentrum Duinstede, Deijlerweg 208, tel. 070- 754 33 33

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top