Skip to content

Zakelijk college Wassenaar zet seinen op groen

13 maart 20142 minute read

Wassenaar – Het interim college heeft in een jaar tijd alle opgaven uit het raadsprogramma voltooid. Dat blijkt uit de evaluatie van het raadsprogramma dat naar de gemeenteraad is verstuurd. Na een jaar interim bestuur is Wassenaar financieel kerngezond, liggen de voorbereidingen voor de drie decentralisaties op schema, zijn de bestemmingsplannen geactualiseerd, blijven kostbare groene gebieden behouden, kreeg het centrummanagement een impuls, opent het centrum voor Jeugd en Gezin binnenkort de deuren en is Talentum: het Brede Schoolarrangement Wassenaar van start gegaan.

Ook een groot aantal langlopende dossiers is afgrond. Museum van Caldenborgh wordt gebouwd, evenals de Amerikaanse ambassade. Het vernieuwde pannenkoekenhuis Meijendel gaat binnenkort open en ook het cultureel erfgoed van Wassenaar is uitgebreid. Zo zijn bijna honderd panden aangewezen als gemeentelijk monument, waardoor ze voor Wassenaar bewaard blijven. Plannen voor renovatie van Raadhuis de Paauw en het buurtcentrum O&O in Oostdorp zijn geactualiseerd. In de afgelopen periode is ook veel werk gemaakt van de versterking van de positie van Wassenaar in de diverse gemeenschappelijke regelingen.

“Het college is verheugd dat we het raadsprogramma in een jaar tijd hebben voltooid. Zeker omdat in deze periode ook de ambtelijke integratie met Voorschoten tot uitvoering is gekomen. Het toont aan dat de zakelijke manier van besturen een positief effect heeft gehad op de slagvaardigheid van de gemeente”, aldus het college van B&W.

Speerpunten in het raadsprogramma lagen op het terrein van de drie decentralisaties, de gemeentelijke financiën, verhoudingen in de gemeenteraad en de ambtelijke integratie van Wassenaar en Voorschoten. Daarnaast had het nieuwe college de opdracht om langdurige dossiers af te handelen, schoon schip te maken en nieuwe vraagstukken voortvarend op te pakken. Goed overleg met de gemeenteraad en nauwe contacten met maatschappelijke groeperingen waren daarbij van essentieel belang.

Na de val van het vorige college in december 2012, heeft de gemeenteraad begin 2013 een raadsprogramma opgesteld. Drie wethouders van buiten de gemeente Wassenaar kregen de opdracht dit programma te realiseren in het resterende deel van deze raadsperiode.

Tags

CollegeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top