Ga naar hoofdinhoud

Houdt het bij feiten; van draaien word je duizelig

18 maart 20143 minute read

Wassenaar – Politici krijgen geregeld het verwijt dat ze wel heel makkelijk van standpunt wisselen. Terecht? Ja, in een recente publicatie van Passie voor Wassenaar over het Monumentenbeleid werd helaas het bewijs geleverd. De heer Ooms heeft op 14 oktober 2012 in zijn korte periode als raadslid ingestemd met de startnotitie paraplubestemmingsplan voor cultureel erfgoed. Hiermee heeft hij aan het college de opdracht gegeven om een bestemmingsplan op te stellen voor alle panden die vallen onder de gemeentelijke inventarisatie monumenten. Nu ruim vier maanden later neemt de heer Ooms als lijsttrekker van Passie weer afstand van zijn eigen goedgekeurde monumentenbeleid. In gewoon Nederlands heet dat draaien en van draaien word je duizelig.

Onlangs verschenen er artikelen van de heren Ooms en Van der Does, waarin zij op populistische toon het net in de raad breed gesteunde monumentenbeleid, totaal afbranden. Met stelligheid wordt beweerd dat eigenaren van monumenten een waardevermindering van tonnen euro’s te wachten staat. Zij zouden nooit meer iets met hun pand kunnen doen! Dit soort angst zaaien vraagt om een genuanceerde tegenreactie die gebaseerd is op feiten:

– Recent onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam toont aan dat de goede zorg voor cultureel erfgoed in Wassenaar een positief effect heeft op de waarde van huizen;
– Het voorgestelde beleid zet géén glazen stolp over monumentale panden; het gaat om behoud door ontwikkeling;
– Het grootste deel van Wassenaar valt onder beschermd dorpsgezicht en dat maakt het dat bij bouw- of verbouwplannen nu al nodig is om in goed overleg met de gemeente en haar adviseurs de plannen te bespreken;
– de eigenaren van panden die vallen onder het paraplubestemmingsplan hebben een uitgebreide cultuurhistorische beschrijving van hun pand gekregen. Het is mogelijk om hier nog volop over van gedachte te wisselen met de gemeente. Een onpersoonlijke lijst is omgezet naar een individuele beschrijven over hetgeen wat van waarde is;
– geen haastwerk, maar een zorgvuldige procedure. Uiteindelijk zal de raad aan het eind van het jaar besluiten over het definitieve bestemmingsplan.

Tijdens een recente goedbezochte thema-avond over duurzaam cultureel erfgoed is het nogmaals duidelijk geworden dat de gemeente graag naast de monumenten eigenaren gaat staan. Of het nu gaat om informatie, advies, vergunning of een mogelijkheid voor een laagrentende lening. Ik wens eigenaren vooral veel plezier aan hun eigendom toe en heb veel respect voor de goede zorgen die zoveel eigenaren aan hun cultureel erfgoed wijden. En daar kunnen alle Wassenaarders en bezoekers van Wassenaar van meegenieten!

Met vriendelijke groet,
Margaret de Vos van Steenwijk,
VVD raadslid en initiatiefneemster van de recent door de Raad unaniem ingestelde WASSENAARSE MONUMENTENPRIJS

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top