Skip to content

Waarover spraken zij?

18 maart 20143 minute read

Wassenaar – Aspirant bestuurders die aankondigen driemaandelijks spreekuur te houden. Dames en heren, de tijd van regenten en ouderwetse machtsverhoudingen is voorbij. Bestuurders dienen zich dienstbaar op te stellen. Dus niet “U kunt op mijn spreekuur komen”. Wij moeten op zoek zijn naar een continue dialoog. Simpelweg weten wat er leeft. En dat doe je door vragen te stellen, steeds opnieuw. Nieuwsgierig zijn in plaats van denken dat je het wel weet.

Vragen kunnen stellen als kwaliteitskenmerk? Ik wil een lans breken voor een kwaliteitskenmerk voor bestuurders. Als het ware “goedgekeurd door de vereniging van vragenstellers”. Een BIG-registratie voor politici en ambtenaren. Die laatste groep niet te vergeten. Vanuit mijn lidmaatschap van Passie voor Wassenaar woon ik regelmatig debatten bij. En steeds verbaas ik mij over de leegheid van de gesprekken. Niemand vraagt gericht door op de vaagheden en omsluierde antwoorden. Alsof wij het met elkaar afgesproken hebben dat het toch niet uitmaakt. Spreekuren komen op als paddenstoelen. Maar wat nou als de bestuurders en ambtenaren niet kunnen luisteren? Dat hoeft maar een paar keer te gebeuren en ook de spreekuren worden voor lief aangenomen.

Is dit het failliete rudiment van onze democratie? In ons dorp lijkt het allemaal niet zo spannend te zijn, gemakkelijk wordt ook gewezen naar Den Haag als de bron van alle ellende. En we zijn vooral ook liberaal, ieder voor zich en god voor ons allen? Grotere leegheid bestaat niet. Liberalisme, zelf eeuwen oud, is destijds geboren uit de behoefte aan vrijheid, gelijkheid en broederschap. Tolerantie en initiatief zijn kernwoorden. En natuurlijk zijn er velen mee aan de haal gegaan, zodat we nu “liberalisme” inmiddels als containerbegrip kunnen beschouwen. Je denkt dat je weet wat het is, totdat iemand vraagt wat je precies bedoelt. Dan zijn de rapen gaar. En zo lijkt het in onze gemeente ook te zijn.

De oude politiek is dood. Het partijenstelsel wat we nu hebben is het overblijfsel uit de tijd van onze ouders en voorouders. De verzuiling is teloor gegaan. Lokale partijen verrijzen zonder de politieke dogma’s van weleer. Vanuit de bevolking, niet vanuit links, rechts of het midden.

En daarom heb ik mij aangesloten bij Passie voor Wassenaar. Om wel vragen te stellen, te luisteren en vanuit draagvlak beslissingen te nemen. Zichtbaar te zijn en te doen wat nodig is. Ook als ik de kans loop fouten te maken met de mogelijkheid daarvan te leren.

Ik wens u wijsheid morgen in het stemhokje. Durf anders te stemmen, dan hebben wij binnenkort een goed gesprek.

Mark de Bruijn
Passie voor Wassenaar

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top