Skip to content

Donderdagavond 3 april extra Koorruïneavond: Europese verkiezingen

20 maart 20142 minute read

Wassenaar – Nog maar net bekomen van de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl., richt de commissie Koorruïne-avonden zich op de komende Europese verkiezingen. Prof. dr. Jaap de Zwaan, hoogleraar Europees recht aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, komt op donderdag 3 april naar de Koorruïne om het belang van de verkiezingen voor het Europees Parlement te onderstrepen. Centraal staat de vraag: in hoeverre de Europese integratie van invloed is op de Europese burgers en de democratie in de Europese Unie.

Prof.dr. J.W. de Zwaan is sinds 1998 hoogleraar Recht van de Europese Unie na een carrière in de Europese diplomatie namens Nederland. Hij heeft als hoogleraar aan de EUR veel Europees-rechtelijke projecten opgezet en hij heeft als decaan een grote bijdrage geleverd aan de verdere internationalisering van ESL. Naast zijn hoogleraarschap was hij tevens directeur van Clingendael en is hij momenteel ook lector aan de Haagse Hogeschool. In het werk van Jaap de Zwaan zijn vele Europeesrechtelijke onderwerpen aan bod gekomen. Centraal heeft daarbij altijd gestaan in hoeverre de Europese integratie van invloed is op de Europese burgers en de democratie in de Europese Unie. Voorafgaande aan zijn afscheidsrede, organiseerde de Erasmaus School of Law op 5 maart jl. een symposium ‘Democratie, Burgerschap en Integratie in de EU’.

De avond start om 20.15 uur en eindigt, met onderbreking van een koffiepauze, om 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, met een glas wijn, na te praten. De kosten bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen. Opgave : Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur). E-mailadres: karmanmarianne@gmail.com of via het contactformulier op de website www.pkn-wassenaar.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top