Skip to content

Gymnasiaste Adelbert College wint Olympiade Grieks én Latijn

21 maart 20142 minute read

Wassenaar – Geflankeerd door een drietal klasgenoten in shirts met daarop Venit, vidit, vicit Cecile (‘Cecile kwam, zag en overwon’, een mooie variant op een beroemde uitspraak van de succesvolle legerleider Julius Caesar), afdelingsleider mevrouw Maas, haar docenten Klassieke Talen en haar familie, stapte Cecile de Jong uit 6 Gymnasium zaterdag 15 maart monter het Rijksmuseum van Oudheden binnen. Klaar om zich te laten ondervragen door maar liefst vier universitair docenten over een aantal Griekse en Latijnse teksten, deels voorbereid, deels nieuw. Dat het toevallig de Idus van maart was, de dag waarop in het jaar 44 v. Chr. Julius Caesar werd vermoord, kon haar niet deren. Cecile was er klaar voor.

Vorig jaar won Cecile de Olympiade Grieks ook al en nu hoorde ze dus bovendien bij de beste drie van Nederland én Vlaanderen met haar vertaling Latijn. ‘We kunnen wel stellen’ stond in de uitnodiging aan haar docenten ‘dat we hier te maken hebben met een excellente leerlinge’. Om beurten moesten de finalisten langskomen bij de jury om daar een laatste proeve van bekwaamheid af te leggen. Ouders, docenten en klasgenoten die waren meegekomen als supporters werden ondertussen getrakteerd op een mooie presentatie over de Oudheid in de popmuziek: wie had gedacht dat naast ABBA en Boudewijn de Groot ook Iron Maiden zich heeft laten inspireren door het roemruchte verleden van Grieken en Romeinen? Verteller Paul Groos wist daarna het publiek mee te voeren met zijn versie van de verhalen van de Romeinse dichter Ovidius, die dit jaar de eindexamenschrijver is bij Latijn.

Na afloop was het dan eindelijk tijd voor de prijsuitreiking: zou er weer een wisselbokaal mee mogen naar het Adelbert? De jury deed uitgebreid verslag van de gevoerde gesprekken. Alle kandidaten konden zonder meer geroemd worden om hun kennis, inzet en kritische blik. Bij Latijn heeft de jury Cecile hiervoor beloond met de tweede prijs. Voor de juryleden van Grieks stond het echter zonder meer vast: Cecile was opnieuw de beste. Haar supporters hadden met hun shirts dus helemaal gelijk: venit, vidit, vicit Cecile!

Tags

AdelbertWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top