Skip to content

Avalex gemeenten op weg naar gezamenlijk afvalbeleid

27 maart 20142 minute read

Wassenaar – Op donderdag 27 maart hebben vijf wethouders (demissionair) Afval en/of Milieu van de zes Avalex gemeenten “ja” gezegd tegen het opzetten en uitvoeren van gezamenlijk afvalbeleid. “Afval is waardevol, weggooien is allang geen optie meer” zo stellen de wethouders van de Avalex gemeenten. Het afvalbeleid moet invulling geven aan de gezamenlijke ambitie: van afval naar grondstof.

Het uiteindelijke doel is een afvalbeleid dat invulling geeft aan het verantwoord inzamelen van grondstoffen en afval in de regio, om op deze manier bij te dragen aan een duurzame samenleving waar de inzameling van grondstoffen vanzelfsprekend is. De opvattingen van de nieuwe gemeenteraden en de inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe afvalbeleid.

Verantwoord inzamelen grondstoffen
Om invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie hebben de wethouders Afval en/of Milieu, de opdracht gegeven aan beleidsmedewerkers van de zes gemeenten en Avalex om in nauwe samenwerking een fundament te leggen voor een gezamenlijk afvalbeleid. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten worden gezien als één verzorgingsgebied en niet als zes afzonderlijke gemeenten. Beleidsmaatregelen worden per bebouwingstype (laagbouw, hoogbouw, gestapelde bouw en binnensteden) voorgesteld en getoetst op het gebied van service, kosten en milieu.

Landelijke ambitie
In januari 2014 liet staatssecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het streven is om in 2020, 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Op dit moment is het gemiddelde afvalscheidingspercentage in het Avalex verzorgingsgebied 40%.

Gemeenteraden
Een aantal gemeenteraden heeft onlangs ook aangegeven aan de slag te willen met het behalen van een beter afvalscheidingsresultaat. Mede op initiatief van de gemeenteraden worden nu stappen gezet richting een gezamenlijk afvalbeleid. De gemeenteraden hebben aangeven veel te verwachten van een gezamenlijk beleid. Naar verwachting kunnen de raden van Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar in de tweede helft van 2014 besluiten over het nieuwe afvalbeleid.

Tags

AvalexWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top