Skip to content

Informateur Bruins brengt advies uit

1 april 201447 second read

Wassenaar – Informateur Bruins adviseert VVD, CDA, Wat Wassenaar Wil en D66 besprekingen te starten om tot een coalitieakkoord te komen. Dat schrijft hij in zijn advies dat vandaag aan de gemeenteraadsleden werd gepresenteerd.

Hieruit blijkt eveneens dat de fractie van de PvdA heeft aangegeven bereid te zijn mee te denken tijdens de coalitiebesprekingen en te bezien of het coalitieakkoord inhoudelijk kan worden gesteund. De andere fracties zien nog geen aanleiding om een dergelijke bereidheid uit te spreken en/of wachten het resultaat van de beoogde coalitiepartijen af.

Bruins kreeg 22 maart de opdracht om gesprekken te voeren met alle lijsttrekkers van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen. Het doel van deze gesprekken was het onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking om te komen tot een college dat op een werkbare meerderheid en breed draagvlak van de gemeenteraad kan rekenen.

Bruins heeft tevens zich bereid verklaard om bij opvolging van het advies desgewenst op te treden als formateur.

Tags

InformateurWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top